fredag 17 juni 2016

En stad har också ett varumärke!

Att bygga ett starkt, tydligt och inte bara omtyckt utan älskat varumärke är inget man gör i en handvändning. Det innebär ett genomtänkt strategiskt arbete, en intern förståelse för vilken personlighet som ska förmedlas ut mot kunden. Vidare krävs ett kundcentrerat arbete med att successivt, dag för dag bli lite mer och lite bättre. Ni som läser den här bloggen är väl insatta i retail och hela den komplexitet som innefattas av att bygga varumärket som blir det naturliga och självklara valet för kunden.
Vi som är så insnöade, ja jag drar in er i det här resonemanget, vi förstår ju vikten av varumärket. Vikten av att skapa en relation med kunden. En dialog som innebär utbyte. I ett av mina pågående projekt, frilansar som retailkonsult, har jag fått möjligheten att få insikt i arbetet med en helt annan typ av varumärke än jag är van vid. En stads varumärke. Om det inom detaljhandeln är utmanande att bygga en personlighet som inte bara säljer produkter utan som engagerar konsumenten, fundera då på det här. Hur bygger en stad en så tydlig och engagerande relation med både invånare samt besökare att staden i sig lyckas bli ett varumärke? Hur skapar man en så stark, enhetlig bild av staden och dess utbud av konsumenterna vet vad de kan förvänta sig av staden. I nästa steg hur överträffar man dessa förväntningar för att skapa en extraordinär upplevelse av staden? Nyligen utsågs årets stadskärna 2016 och det var Varberg som stod som vinnare. I motiveringen lyftes det helhetsgrepp som tagits kring att stadens själ och kärna som destination, att ta tillvara på kultur och historia men samtidigt vara nytänkande och innovativa. Mer information om utnämningen hittar ni här. Min bild är att Varberg har börjat tänka och se sin stad som just ett varumärke, en destination som ska fyllas med känslomässigt engagemang och associationer som lockar både besökare och invånare. 

När man bygger ett varumärke inom detaljhandeln är det många kockar i soppan. Det finns många olika touchpoint som påverkar kundens uppfattning om varumärket. Sortiment, kundtjänstens bemötande, butikernas layout, e-handelns utformning och logistiken som säkrar att varorna kommer i tid med mera, med mera, med mera. Ett komplext arbete, men i jämförelse med arbetet med en stads varumärke vågar jag påstå att komplexiteten då höjs ytterligare någon nivå. För det som är den allra största fördelen med att bygga ett företags varumärke är att alla inom bolaget förhoppningsvis arbetar åt samma håll med samma mål. Det bör finnas en tydlig avsändare, företaget och på så sätt även en tydlig ägare av varumärket. Företaget!

Men tänk då på en stad.  Vem äger en stads varumärke? Vilka aktörer är medskapare i varumärket och hur får man alla att sträva efter samma mål. Kommun, näringsliv, handlare, turismverksamheter, invånare, samhällsservice, lokal media – ja alla är ju kockar av den här soppan. Skapare av stadens varumärke. Samtidigt har de flesta aktörerna dessutom har ett annat varumärke att ta hänsyn till, sitt egna. Sin verksamhet, sin dagliga business och hur den ska utvecklas. Det är många bitar som ska passa in i helheten. För att skapa en tydlig destination, ett varumärke för en stad blir dialog och samverkar mellan alla medskapare viktig. Men vem driver dialogen, vem connectar medskaparna och tar ansvar för samverkar? Tillbaka till ägarfrågan, för den som äger varumärket måste vara den som driver utvecklingen.
 
/Tanja Olsson