lördag 20 juni 2015

Affärsantropologer och framtidens konsumentlandskap

Patrik Stoopendahl gästbloggar

Kära läsare - Mitt namn är Patrik. Jag är konsult och affärsantropolog och arbetar på analysföretaget Kairos Future. Det som kanske skiljer mig en aning från andra konsulter inom konsument och framtid är att jag har en extra tydlig benägenhet att sätta människan i centrum. Inte så konstigt med tanke på min bakgrund: Som antropolog intresserar man sig för människor i grupp, vi ligger nära ämnena etnologi och sociologi, men antropologerna brukar stoltsera med att vara de som uppfann de kvalitativa metoderna: intervju och observation. 


I mitt dagliga arbete hjälper jag företag och organisationer sätta mänskligt beteende (oftast ur ett konsumentperspektiv) i centrum för strategiutveckling och kommunikation. Jag ser till att vi ställer frågorna vi inte visste vi behövde ställa eftersom de kvalitativa metoderna innebär att lyssna, lyssna och lyssna. Och sedan fråga. 

I mina inspel på denna spännande blogg kommer jag göra just detta: dela med mig av en hel del lyssnande och sedan fundera kring vad det kan betyda för alla de som tycker konsumenter är spännande att fundera kring. 

Ad block - en ledtråd om framtidens marknadsföring

När man lyssnar på konsumenterna framkommer ett tydligt önskemål och beteende. De vill sitta i förarsätet: de vill själva bestämma när de ska utsättas för marknadskommunikation eller inte, i vilken form, och från vem. Som en konsument sa om TV-apparaten när vi gjorde etnografi i konsumenternas hem: ”Tänk om det fanns en knapp med Super-mute: en grå hinna över skärmen.” 

Parallellt med detta fortsätter Big Data och algoritmisk marknadsföring vara tydliga ledstjärnor för det framåttänkande marknadsfolket. Den lavinartade ökningen av information som nu produceras av konsumenternas digitala enheter och samlas in av företag öppnar upp för spännande möjligheter. Med Big Data ska vi i framtiden veta ännu mer om våra konsumenter och styra budskapen på ett riktat sätt. Sägs det. Men vilka värden och vilken tonalitet dessa riktade algoritmiska budskap fylls med blir samtidigt allt viktigare.

En ledtråd till svaret om marknadsföringens roll i framtiden är TNS-SIFO:s Orvesto 2015:1. Spännande läsning att ta del av! Vi är säkert många som reagerade över siffrorna om ad block. Så många som 4 av 10 (16-24 år) och 3 av 10 (25-34 år) använder systematiskt ad block för att slippa reklam när de surfar (dock främst på datorn!). Det tål att upprepas: Alltså, 4 av 10 använder (16-24 år) ad block för att slippa reklam. 

Det är fantastiskt påtagligt uppenbart att det digitala ritar om förutsättningarna för de som vill nå konsumenterna. I grunden är detta en bra utveckling, det ställer krav på djuplodande konsumentinsikt, vilket i sin tur kommer föra varumärke och konsument närmare varandra. Och gör man det på rätt sätt finns i framtiden inte längre behov av tjänster som ad block.

Det är med andra ord hög tid att fundera kring era kunder i ljust av digitaliseringen: Konsumentlandskapet ordnar sig allt tydligare i intressesfärer och det blir viktigare att lära känna och hänga med konsumenterna. Lösningen kan ligga i att nischa sig: förstå intressesfärer och livsstilar på djupet, att vara en medspelare och en kulturbärare för de man vill attrahera. Prata språket, förstå deras vardag och beteenden, veta vad de drömmer om och kommunicera och producera med dem i tanken. Rätt använt blir algoritmer och Big Data möjliggörare för ett trovärdigt ”häng." 

För det är när varumärket släpps in i vardagen, och blir den som konsumenten – självständigt – väljer att följa och hänga med som fantastiska långsiktiga relationer kan uppstå. I framtidens konsumentlandskap är det den som viskar rätt – istället för skriker högst – som blir den långsiktiga vinnaren.

Patrik Stoopendahl
http://www.kairosfuture.com/about/our-people/patrik-stoopendahl/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar