tisdag 3 september 2019

Antropologer och julfester

Jag tror att man beskriva livet som forskare på väldigt många olika sätt. Det kan vara utmanande, arbetsamt, svårt, besvärligt, otacksamt, belönande, spännande och fascinerande. Men jag har svårt att någonsin beskriva det som tråkigt. Och just detta faktum gör att jag är så oerhört tacksam för att få arbeta med kunskapsproduktion och lärande.

Sedan en tid tillbaka har jag en doktorand vars utbildningsbakgrund är en masterexamen i Business Anthropology. Den där sista biten i masterexamen, den om antropologi, har jag kanske inte fördjupat mig så mycket i, men så hände något. Min doktorands dåvarande bihandledare ville hoppa av och vi fick leta upp en ny bihandledare. Och då hittade vi en antropolog vid namn Hanna Wittrock, som gärna ville vara med. Hanna har arbetat på Högskolan i Borås ett par år, men mest undervisat studenter inom mode, och jag har inte haft så många tillfällen att interagera med henne. Men nu är hon en i gänget runt doktoranden och tvingar mig att tänka nytt. För sedan Hanna kom med har mycket kul och spännande hänt. Som idag, när doktoranden skulle lämna in sina texter inför morgondagens maratonhandledning. Bland texterna hittade jag något förvånat ett dokument med texten "Julfesten" på. Vad tusan, tänkte jag. Och läste med stort intresse doktorandens beskrivning av Julfesten. Inte en beskrivning, utan flera olika versioner. Och då föll bitarna på plats.

För Julfesten innebär att man övar sig på att beskriva sitt avhandlingsarbete för någon som också befinner sig i akademin. Men beskrivningen ska vara kort, kärnfull och inte tråka ut lyssnaren, för man befinner sig nämligen på julfest. Och då vill man inte ha evighetslånga och invecklade beskrivningar. Man vill få det serverat precis som gottebordet står uppdukat efter maten. Genialt så klart! Och tack Hanna Wittrock för att du är med och berikar och överraskar.
Hanna Wittrock, Högskolan i Borås
Och by the way, så här lyder en av doktorandens olika versioner som han tycker kan funka på en julfest vid Högskolan i Borås:


Mitt forskningsfält är handeln: förutom att bolagen påverkas av makroekonomisk utveckling (hushållens skuldsättning, sparande, global ekonomisk politik etc) påverkas man också av teknikutveckling och förändringar i konsumentens beteende, smak och värderingar. Det som jag är speciellt intresserad av är värde. Eftersom jag doktorerar i ämnet textile management kikar jag extra på klädindustrin, och där är man rätt tidig när det gäller AR-upplevelser för konsumenter, vilket är galet spännande ur just ett värdeperspektiv!

Forskarvärlden har slagit fast en del spännande tidiga insikter och gemensamt är att man pratar om just dessa s.k ’värden’, men forskare inom ex marknadsföring (tycker jag mig se) går inte in så noga på vad de menar med just ’värde’, så jag har tagit det till mig och ska se hur vi kan använda värdeteorier från flera olika forskningsfält (ämnen) för att förstå vad som sker i mötet mellan kund och handelsföretag ur perspektivet ’värde’ när mötet sker i en AR-applikation.

Sedan hoppas jag ju då kunna utveckla kunskap om värde inom handeln även generellt, trots att jag tittar på något så avsmalnat som AR.

Mitt bidrag till forskarvärlden blir förhoppningsvis ganska teoretiskt eftersom jag kommer använda mig av stora och ganska tunga teorikonstruktioner på ett proaktivt sätt och till branschen hoppas jag ge insikter, inte bara om konsumenter generellt, men också kring vad värde är och hur handeln kan utvecklas i takt med att AR blir vardag i mötet med kund.

Första året har jag läst på mycket om marknadsföring, relationsmarknadsföring och CRM som nu är stora rådande sanningar. Men marknadsföring tror jag kommer genomgå grundläggande förändringar, inte bara pga tekniken utan också för att vi utvecklar ny kunskap och inte minst ”koncept” kring hur man betraktar en kund, och dessutom synsättet på värde som något mer än bara transaktioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar