torsdag 8 augusti 2019

ICA-gruppen och Min Doktor


Jag tror på konkurrens! Jag gillar utmanare som vågar ta fajten mot etablissemanget. Jag gillar företag med nya affärsmodeller och annorlunda tänk. Men, jag är tveksam till om det är så bra att ICA-gruppeninvesterar i den digitala vårdtjänsten Min Doktor. Jag är överhuvudtaget tveksam till om det är bra med privata aktörer som enbart erbjuder digitala vårdtjänster. I vart fall inte just nu, eftersom de kan plocka russinen ur den svenska primärvårdskakan. Den svenska primärvårdens finansieringssystem är nämligen konstruerat långt innan vi kunde föreställa oss att patienten kunde möta en läkare digitalt. Av det skälet riskerar hela systemet för primärvården att bli som en autoimmun sjukdom är för kroppen – det som i grunden är bra, blir skadligt, ja nästan dödligt.

Låt mig förklara vad jag menar: I de allra flesta landsting skall man lista sig på en vårdcentral och gör du inget aktivt val, så listas du automatiskt på den VC som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du givetvis byta och du kan lista dig var som helst i Sverige.  Men listningen innebär inte att du måste vända dig till just din VC. Du kan söka vård var du vill, men när du gör det, kommer den vårdgivare du vänder dig till, att fakturera ditt landsting, och som regel, kostnadsföra den VC där du är listad. Om du t.ex. kontaktar FRISKAPPEN (påhittat namn) för ett läkarbesök eller för att förnya ett läkemedelsrecept, får den VC där du är listad, betala delar av de kostnader som uppkommer. Om skälet till att du kontaktade FRISKAPPEN var för att du tycker att din VC är kass, så kan jag lova dig att din VC inte blir bättre om du fortsätter anlita FRISKAPPEN. Din VC blir ännu sämre, eftersom den får betala för DITT besök någon annanstans.

Om jag skulle översätta det här exemplet med ett från handeln skulle det bli ungefär så här: Jag är klubbmedlem hos Butiken. Butiken har investerat en massa i mig och har byggt upp en butik som innehåller alla tjänster jag behöver, och säljer alla produkter som jag vill ha. Kruxet är bara att jag ibland måste vänta för att få komma in i butiken och det stör jag mig på. Då dyker Affären upp. Affären erbjuder mig tillfälliga och snabba lösningar, jag kan få komma dit när jag vill för att köpa produktA och jag betalar precis lika mycket för produkten som jag skulle gjort hos Butiken. Självklart handlar jag ibland i Affären! Vem skulle inte ha gjort det? Det jag inte vet om är att Affären skickar en faktura till Butiken för att jag handlar där. Vilket leder till att Butiken står kvar med sina höga investeringskostnader för att erbjuda mig en bra butik, samtidigt som de också får betala till sin konkurrent Affären för att jag som kund ibland handlar där. Vilket företag skulle kunna hantera en verklighet där vissa tillåts plocka russinen ur kakan?

Givetvis måste man hitta en annan typ av ersättningsmodell för att lösa de här problemen, för i längden tror jag givetvis på det grundläggande positiva med konkurrens – med många företag ökar utbudet, erbjudandet blir bättre och effektivare, och konsumentens valmöjlighet ökar vilket skapar förutsättningar för lägre priser. Men just nu – i den svenska primärvårdens nuläge – är det kanske inte odelat positivt med konkurrens. I vart fall inte om de som konkurrerar inte gör det på lika villkor. Och vilken småbarnsförälder skulle inte lägga den här reklamen på minne (som fanns i tunnelbanorna i Stockholm i höstas) och välja tjänsten när det behövdes: 

Men, men, det här är ju politik och om det har jag begränsad kunskap. Jag vet bara att om jag ansvarade för ett företag som agerade på en marknad som fungerar som den svenska primärvården, skulle jag vara väldigt försiktig med att planera för långsiktigt. Med ett penseldrag kan förutsättningarna målas om – och vi får hoppas att en sådan renovering i så fall blir till det bättre för oss som patienter/kunder. Vi får avslutningsvis också hoppas att renoveringen av finansieringssystemet sker skyndsamt. 

//Malin Sundström (som tyvärr tvingats stifta bekantskap med den svenska primärvården under sommaren och är djupt bekymrad över vart den är på väg) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar