fredag 24 maj 2019

Unga svenska konsumenter

För ett tag sedan skrev Sara Hjelm-Lidholm, Anita Radon och jag en artikel som publicerats i Journal of Retailing and Consumer Services. Den handlade om unga onlinehandlande modekunders impulsköpbeteende och har fått en del uppmärksamhet. Du kan läsa artikeln här.

Skälet till att den blivit uppmärksammad är bl.a. därför att vi visar att ett viktigt motiv till att impulsköpa mode på nätet är därför att man är uttråkad och letar efter enkel och snabb underhållning.

Jag har funderat en hel del på det här eftersom det är en ganska deprimerande tanke och långt ifrån hållbar. Och kan det vara så att det som vi visar i vår kvalitativa studie också stämmer om man tittar på ett större urval av unga svenska konsumenter? Jag har letat en del bland statistik som finns och grävt ner mig i data som är riksrepresentativ (Statista) och som bl.a. mäter svenskarnas viktigaste värderingar och attityder till livet. När jag gör körningar i detta material hittar jag intressanta mönster, bl.a. är det tydligt att unga svenskar i åldern 18-19 år "sticker ut" när det gäller vikten av att verkligen åstadkomma något i livet (to achieve a lot), men också när det handlar om att få beröm/vara någon (receive credit) och att betraktas som någon med status (social power). Möjligen skulle sådan statistik stödja de kvalitativa analyser som vi gör i vår artikel Clicking the boredom away - Exploring impulse fashion buying behavior online.

En alternativ slutsats av samma statistik skulle dock kunna vara att ungdomar i alla tider har sökt efter den här typen av mål med livet, och att fenomenet med impulsköp på nätet måste förklaras med andra variabler.

Möjligen är det också så att något håller på att hända bland ungdomar idag vad gäller ohållbara köpbeteenden. Vi hittar klimatstrejkande skolungdomar på flera platser i Europa just nu och  Greta Thunberg-effekten börjar övergå i verklig påverkan. Den här typen av beteenden är kanske mer troligt en konsekvens av den statistik vi kan hitta om svenska ungdomar:-)

Det är skillnad på de rörelser på havsytan vi kan se, som ofta benämns vågor, och de starka strömningar som rör sig längre ner, havsströmmarna Det känns mer och mer som att Greta Thunberg-effekten börjar likna en havsström och inte vågskvalp på ytan. Tack för sådana som Greta Thunberg!

 


//Malin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar