torsdag 13 september 2018

Svaret på handelns utmaningar

Det är många som kontaktar mig just nu. De flesta hör av sig för att de vill diskutera de utmaningar som handeln står inför. Men ibland ser jag igenom sådana förfrågningar och inser att det inte är någon diskussion de vill ha. Jag tror att en del av dem vill att jag ska leverera svaren, strukturera och definiera utmaningarna och dessutom rangordna dem utifrån hur svåra de är. Ibland känns det som att några av aktörerna också vill ha en quick fix - "säg som det är, så att vi sedan oreflekterat kan sprida din kunskap"! End of story, helt enkelt.

Tyvärr måste jag göra sådana aktörer besvikna, för så enkelt är det inte!

Sanningen är att det är svårt att definiera och strukturera utmaningar. Det är dessutom i princip omöjligt att rangordna utmaningarna, eftersom det inte finns någon universallösning, utom möjligen en: läs mer, förstå bättre och reflektera kring det du läser! Och då menar jag inte att man ska läsa vad som helst. Du ska läsa vetenskapliga texter publicerade i vetenskaplig tidskrifter och du ska läsa dem även om de inte är rykande färska eller innehåller empiriskt material (data) som har några år på nacken. Du ska läsa dem därför att det är texter som med mycket hög sannolikhet garanterar kvalitet. Varje ord har nagelfarits flera gånger och texten har granskats av externa och anonyma forskare som oftast betraktas som specialister på det område som texten ger anspråk på. Väldigt ofta kan du också vara säker på att den text som skapades från början har bearbetats och reviderats ett flertal gånger. Det absolut vanligaste med vetenskapliga texter är nämligen att de inte antas i en tidskrift direkt, utan återlämnas till författaren med synpunkter och förslag på åtgärder som ska göra texten bättre. Det är heller inte ovanligt att texten skickas tillbaka till författaren ytterligare en gång efter den första revisionen, vilket i nästan samtliga fall leder till att texten blir bättre. Den blir mer precis, den blir intressant och framför allt - den har kvalitet.

Priset för en sådan kvalitetsprocess vad gäller vetenskapliga texter är ofta att tiden mellan idé till färdig produkt är lång. Det är inte ovanligt att en granskningsprocess kan ta 6 månader eller upp till 1 år. Men i gengäld kan du vara extremt säker på att det du läser håller hög vetenskaplig kvalitet.

Med det sagt, så vill jag också tipsa er om vilka journaler som ni i första hand ska vända er till:

Journalerna är internationella och rankas olika beroende på rankingsystem, men de främsta tidskrifterna inom området retail är: Journal of Retailing, International Journal of Retail and Distribution Management, Journal of Retailing and Consumer Services samt International Review of Retail, Distribution and Consumer Research.Det här kan jag säga därför att forskare har gjort en egen utredning av kvaliteten på just tidskrifter inom retail. Källan är: Seth Ketron, Rodney Runuan, M. Theodore Farris II, (2017) Prominent retailing authors and institutions: 2009-2015, International Journal of Retail & Distribution Management, 45(2), 177-194

Man kan också läsa avhandlingar, vilka brukar vara något lättare att rent praktiskt få tag i, åtminstone de svenska. De finns på universitetsbiblioteken för utlåning. Just nu granskar jag själv en avhandling som ska försvaras imorgon på Handelshögskolan i Göteborg, och där jag ingår i betygsnämnden.

Det är ett spännande och intressant verk som är sprängfullt av kunskaper och insikter. Avhandlingen heter "On Consumer Experiences and the Extraordinary" och är skriven av Sandhiya Goolaup. Hon har studerat matupplevelser i olika kontexter och för resonemang som är stekheta för handelsbranschen. Bl.a. redogör hon för vad en extraordinär upplevelse innehåller t.ex. togetherness, hospitality, insightfulness, luxury, genuineness, peripheral environment and non-ordinary environment.  Hon visar också att relativt vardagliga aktiviteter kan omvandlas till upplevelser, men att det i så fall kräver enorm kreativitet och målmedvetenhet bland de aktörer som erbjuder sådant. Det kan i avhandlingens fall handla om just mat och matupplevelser, men kan givetvis också handla om shopping och shoppingupplevelser. Det handlar bara om hur man tolkar hennes text. Jag har lärt mig massor genom att läsa hennes avhandling och rekommenderar den varmt till er!Malin Sundström

1 kommentar: