onsdag 26 september 2018

Stå för den du är!

Jag tror att alla inom handeln kan enas om att mycket känns frustrerande just nu. Det är svårt att veta vart vi är på väg, vilka strategier som är vägvinnande och hur morgondagens butiker kommer att se ut. Ett bra råd är att intressera sig för konsumenterna, studera vad de gör, varför de gör som de gör och försöka förstå hur kunderna hanterar sina livspussel. Ett annat råd är att ställa sig frågan: Varför ska kunden överhuvudtaget komma in till min butik, när man kan köpa vad som helst, varifrån som helst i hela världen, ofta till lägre priser än vad jag kan erbjuda?

Vi befinner oss i ett läge då de flesta har fullt upp med att anpassa sig, upptäcka nya tjänster eller behov som digital teknik kan bidra med. Talande hyllor, tochskärmar, nya betalningslösningar, intelligenta förpackningar och 3D-printade varor är bara några exempel på sådant som redan kommit. Man ser tydligt att utvecklingen inom handeln kommer att leda till att butiken som plats måste ges en ny mening och fyllas med andra värden än enbart produkt och pris. Det här är svårt. Och det är bråttom. Två budskap som jag förmedlade på min föreläsning på Shoppadagen den 25 sep 2018 i Stockholm. 

Ett sätt att möta riktigt stora utmaningar på är både gammalt och klassiskt: studera sina kunder. Och konsumenters beteende i handeln tar sig uttryck på olika sätt; allt från att googla på internet före ett köpbeslut fattas, använda mobila applikationer för inköpslistor, till att göra prisjämförelser i butik eller att e-handla. Kunden vill också i högre grad vara delaktig i företagens beslut om sortiment, ta fram nya produkter och kan vara beredd att samfinansiera särskilda satsningar i form av s.k. crowd-funding. I allt snabbare takt har kunden blivit en nyckelfigur som utgör grunden i företagens strategiska beslut om hur och var försäljningsplatserna ska utvecklas. Av det skälet måste insikter om konsumenters beteenden, drivkrafter och motivation inte glömmas bort utan prioriteras. Och nu kan man ana att kunders uppfattning och attityder till att ha relationer till kommersiella aktörer börjar förändras. Man efterfrågar äkthet, delade värderingar och möjlighet att påverka. Precis som människor alltid har gjort när det gäller mellanmänskliga relationer. 

För ungefär ett år sedan skrev DI Dimension om kundernas nya vanor och baserade sin artikel på intervjuer med undertecknad och min kollega Johan Hagberg, Handelshögskolan i Göteborg. Där citerades jag enligt nedan: 

För när handeln har blivit digital har transparensen ökat. Visserligen upplever många företag att så kallade influencers hjälper försäljningen men de allra bästa ambassadörerna är de som inte får betalt. De är viktiga inte minst med tanke på de stora möjligheter som nu finns att betygsätta både produkter och handlare. Den typen av beteende drivs inte av pengar eller rabatter. Kunderna menar att de är lojala mot företag som kommunicerar värderingar de står för. Det innebär att företag verkligen måste tänka till, både kring kommunikation och affärsidé men också kring medarbetarskap och ledarskap. och man måste stå för vem man är.

Kanske bör morgondagens försäljningsplatser utformas mer enligt denna insikt, och mindre utifrån tron att om vi bara klär bruden tillräckligt vackert så är det nog någon som vill ha henne. 

//Malin Sundström

DI Dimension 2018 #1
DI Dimension 2018 #1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar