fredag 28 september 2018

Change will come

Förändring har länge varit ett begrepp med positiv innebörd. Inte minst matades vi med detta när Barack Obama drev sin första presidentkampanj. Många har säkert hört eller känner till hans beskrivning av förändring när han sa: ”Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.”

Den här beskrivningen av förändring skulle jag vilja stanna lite vid. För man kan ana så mycket otålighet när han sa som han sa. Man riktigt ser framför sig hur angeläget det är att förändra. Hur viktigt det är att inte sitta och vänta på att någon annan ska göra något. Och hur viktigt det är att tro på sig själv och sina förmågor. 

Precis så är det nu vad gäller handelsnäringen. Det går inte att sitta och vänta på att någon annan ska göra något. Vi måste agera. 

Idag hörde jag en helt underbar kommentar från en handelsexpert när vi satt i en diskussion på Vinnova om förändring, innovation och förbättring. 

Hon sa: jag brukar säga till butikerna att man kan inte sitta och vänta på att bli nedlagd eller tro att de stora jättarna kommer att konkurrera ut mig. Man måste bli sin egen artificiella intelligens (AI).

Hur tänker du då? frågade jag. 

Och då utvecklade hon sitt resonemang. Hon menade att man måste förekomma kunden, inte vänta på att kunden ska komma in och köpa varor. Man kan t.ex. ringa upp kunden och föreslå ett möte. Bjuda in dem till butiken och låta dem förstå att de är viktiga. Att man som butiksinnehavare är beredd att avsätta tid just för dem, att man vill hjälpa dem. Det slår an en massa känslor hos kunden, för det betyder att någon har ansträngt sig. Någon är intresserad av just mig och vem jag är, vad jag behöver och hur jag lever. 

Det där lät som ljuv musik i mina öron, för det är den typen av förändring som jag efterlyser. Ett nytt mindset. Tankar som inte bygger på gammal logik utan på värdeskapande och genom att sätta människan i fokus. Tankar som sträcker sig långt bortom förändring och når ända fram till förbättring. 

Tack Helena Waker, VD på Association of Trade Partners Sweden and Stockholm Fashion District för dina kloka tankar som satte punkt för en bra vecka. 
Trevlig helg alla bloggläsare//Malin Sundström
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar