måndag 29 maj 2017

Outstanding Paper Award!!

Ibland får forskning uppmärksamhet. I det samhällsvetenskapliga fältet kan det ibland vara svårt, och det är nog ganska få utanför den akademiska världen som läser publicerade vetenskapliga artiklar. Men nu hoppas vi att vi kanske kan locka till lite läsning, för vi har skrivit en artikel som släpps fritt till vem som helst som vill läsa. Skälet till detta är att vi vunnit en mycket fin utmärkelse för arbetet: Outstanding Paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence. Här hittar du artikeln.

Vad är det då för artikel och vad handlar den om?

Den heter “The digitalization of retailing: an exploratory framework”, är skriven av Johan Hagberg  (Department of Business Administration, University of Gothenburg, Gothenburg,Sweden), Malin Sundström  (Swedish Institute for Innovative Retailing , University of Boras, Boras, Sweden) och Niklas Egels-Zandén  (Department of Business Administration, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden) och publicerad i International Journal of Retail & Distribution Management. Artikeln är frukten av vår envisa tro att digitalisering påverkar handelsbranschen mycket tydligt och att fenomenet går långt utanför det som vanligt folk tror att digitalt betyder - nämligen e-handel. 

I artikeln presenterar vi ett nytt sätt att se på fenomenet digitalisering inom handeln och identifierar fyra viktiga områden som på olika sätt kommer att påverka hur handeln kommer att förändras. Dessa områden är: 

  • Affärsutbytet
  • Kontexten
  • Aktörerna
  • Erbjudandet
Redan år 2013 var vi en grupp forskare som menade att digitaliseringen skulle vara ett så viktigt fenomen så att det skulle kräva en särskild centrumbildning, bara för att hantera dessa frågor. Då var det inte så många som trodde på oss. Idag ser vi att just digitalisering är det som tar mest kraft från handelsnäringen, det fenomen som skapar mest oro och den förändring som påverkar framtidsstrategier allra mest. Men även om vi inte har ett särskilt forskningscentrum för just dessa frågor, så ser vi ju att forskningen väljer att behandla just dessa frågor, vilket är väldigt kul och mycket bra! Bra för handeln, bra för forskningen och bra för samhällsutvecklingen i stort. Kanske är det också bra för konsumenten, som behöver möta en mer medveten handel när det gäller digitala frågor.
//Malin Sundström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar