tisdag 11 oktober 2016

Städer måste byggas om


Urbanisering är ett kraftfullt fenomen och just nu pågår den snabbaste urbaniseringen i mänsklighetens historia. De berömda 2 SL-bussarna fortsätter att öka på Stockholms invånarantal dagligen. Allt pekar mot att 80 procent av mänskligheten kommer att bo i städer år 2045. När fler och fler medborgare väljer att bo i staden kommer också ökade och nya krav på hur en stad ska se ut för att vi ska trivas, få plats och kunna arbeta och umgås. I debatt i SvD uttalar sig Stefan Gössling (Linnéuniversitetet) och Jan Henrik Nilsson (Lunds universitet) om framtidens stad och menar att cyklarna kommer att ta över gatorna i våra städer i framtiden. Det stämmer bra mot ett blogginlägg på Handelsbloggen häromdagen där jag skrev om elcykeln och dess förtjänster. Men forskarna beskriver också en ny stad där gatorna gjorts om till grönområden och där själva stadspulsen blir mer långsam och lugnare, samtidigt som genomsnittshastigheten per individ ökar. Det senare låter kanske lite motsägelsefullt, men om vi inte har bilköer i städerna och fler cyklister samt bättre kollektivtrafik, ja, då kommer vi också fortare fram. Forskarna menar också att staden i framtiden kommer att ges möjlighet att utveckla ytor till mötesplatser för t.ex. kultur och rekreation.

 
En sådan framtidsbeskrivning kan utvecklas ännu mer genom att ta in de tydliga trender vi ser när det gäller utbildningsnivå och företagsförändring. En riktig favorit hos mig är Alexander Bard som ofta levererar genomtänkta analyser och träffsäkra framtidsbilder, och som brukar tala om digitaliseringens effekter på människan. Bl.a. understryker han att digitalisering inte är något IT-fenomen, utan en fullständig transformering av samhället som kommer att påverka och ta över allting, inte en enda bransch undkommer påverkan. I ett sådant samhälle kommer kommunikation oundvikligen att bli hårdvaluta, samtidigt som betydelsen av produktion och produkter blir mindre centrala. Produktion kan komma att bli en hygienfaktor för att utveckla avancerad kommunikation som bygger kundvärde och som i sin tur är beroende av webbplatsen, callcentret och kundrelationerna.  Ungefär samma tankar återfinns hos Simon Sinek som menar att ett företags överlevnad och succé handlar om att kommunicera varför det finns (istället för att tala om vad det gör och på vilket sätt) och i en sådan tankevärld (och framtid) finns heller inte storföretagen kvar, de har kollapsat för länge sedan p.g.a. deras oförmåga att växla om. Växla om från hierarkier till nätverk, från struktur till process, från åtgärd till interaktion, från utbildning till lärande och från marknadsandelar till andel kunder som älskar dig. Många stora företag har allt för sent, insett att deras strategier bygger på felaktiga antaganden om människor och kanske framför allt – för att de haft alldeles för många medarbetare med likadana erfarenheter och kunskaper. Diversifiering är en tydlig konsekvens av digitaliseringen, som måste tas på allvar. Väldigt många olika människor kan komma till tals och kommunicera med varandra i en uppkopplad och digital värld och nätverken ökar exponentiellt. Den sociala kompetensen kommer att vara den viktigaste erfarenheten och sättas högst upp på CV.t. På vilket sätt skulle det då finnas attraktion i ett företag som byggts upp av motsatsen – koncentration. Koncentration av likadana människor som organiseras hierarkiskt, som arbetar i tydliga strukturer och som är lösningsorienterade istället för inlyssnande.

 
Men på vilket sätt kommer då städernas utseende att förändras när det gäller en sådan utveckling?  Troligen kommer vi att få se väsentligt många fler små och medelstora företag, kanske till och med så små så att företagen kommer att finnas där människor bor. Tjänsteekonomin kommer att växa ännu mer men kanske på sikt omfatta fler självservicetjänster och robotar än människor. I Bards värld kommer vi att gå mot ett ”mikrokapitalistiskt samhälle” där människor gör många små betalningar för en massa olika saker. 20 kronor för en latte, 5 kronor extra för en mugg med värmeskydd, 3 kronor extra för att få latten precis när du stannar till vid cafét osv. En sådan utveckling skulle leda till att många företag skulle bli enormt specialiserade (och de breda bolagen skulle få problem). Företagen kommer också att behöva erbjuda sina medarbetare högst tillfälliga projektuppdrag eftersom de flesta människor kommer att föredra att ständigt vara ”på väg”. På väg mot nästa utmaning, på väg in i nästa nätverk med intressanta människor, samtidigt som de alltid kommer att befinna sig i någon form av ”nylärande”, ofta kunskap som man får via sina nätverk och kommunikationskanaler. Det måste hända saker på jobbet. När vi får sådana företag så kommer också stadsbilden att förändras. Det kommer att tvinga fram fler fysiska mötesplatser. Det kommer också att öka behovet av upplevelser i det offentliga rummet, att vi får en stad där det händer saker. Mötesplatserna måste också kunna rymma både arbete och fritid och alltid erbjuda tillgång till molnbaserade tjänster.  

Foto: DN.se

Summa summarum kan konstateras att de städer vi har idag inte på långt när kommer att hålla måttet. De måste byggas om. Byggas om så att de passar den digitala medborgaren i framtiden.

//Malin Sundström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar