onsdag 19 oktober 2016

Produktion eller tjänster - är en icke-fråga!

Under min tid som forskare (snart 10 år som doktor och dessförinnan 7 år som doktorand) har jag ofta mött debattglada människor som velat diskutera produktion vs konsumtion. En del har varit ilskna på att konsumtionen bara tycks öka, andra påpekat vikten av att produktionen (och exporten) inte slår av på takten, medan andra varit mer insiktsfulla och insett att konsumtion är en spegelbild av produktion och därmed ett ganska komplext fenomen. Och att vi faktiskt inte kan ha det ena utan det andra. Men nu för tiden möter jag fler och fler personer som istället vill prata om produktion vs tjänster.

Även här menar en del att det är produktionen som håller Sverige vid liv, att det är centralt att produktionen ständigt blir mer effektiv, att det är på produktion som forskningsresurserna skall läggas och att det är i produktion som jobben skapas. I dagens version av Sjuhärads Affärer kan man bla läsa att "Produktionen lever i Sjuhärad"! Där menar Valdemar Lönnroth nästan lite indignerat att det faktiskt finns en betydande produktion kvar i Sjuhärad. Det känns nästan som att man desperat försöker påminna någon (oklart vem) att produktion faktiskt fortfarande finns kvar, och är viktigt.

Det är färre personer som talar om tjänstesektorn, men även när det gäller denna del av ekonomin är många övertygade om att tjänster kommer att vara framtidens Graal. Att det är tack vare tjänsteekonomin som vi kommer att överleva och att det är där de nya jobben skapas. Och i mångt och mycket har sådana personer rätt. Tjänstesektorn står för en stor andel av BNP, men är samtidigt mycket beroende av produktionsekonomin.

Mer sällan träffar jag människor som är medvetna om att det är ganska komplext och svårt att göra en uppdelning av ekonomin i produktion och tjänster, och detta gäller särskilt när statistik och fakta ska presenteras. Då håller vi i Sverige fast vid de gamla indelningarna av produktion och tjänster och tar därmed inte hänsyn till att vi i dagens samhälle har börjat integrerar produkter och tjänster. När Svenskt Näringsliv lämnar betänkande på forskningspropositionen finns det fortfarande ett grundantagande kvar i resonemangen som bygger på att Sverige är ett industriland. Även om man kanske inte exakt formulerar sig så. Ett undantag är Teknikföretagen som i sin innovationsagenda på flera ställen lyfter fram tjänsteutvecklingens betydelse för svensk produktion. Bl.a. lyfter de i sin vision fram att Sverige kommer att vara världsledande inom kundanpassade och avancerade industriella tjänster år 2030. De säger också att studenter kommer att utbildas inom innovativ tjänsteutveckling. Det här är mycket glädjande! (Självklart säger de också att produktionsutveckling är viktigt...).

Foto: Malin Sundström - på besök i produktionen på Eskils Tryckeri, Borås

Dels därför att de synliggör den förändring som pågår och dels därför att Teknikföretagen är en viktig aktör. När de "ryter ifrån" så är det många som lyssnar, både finansiärer, affärsänglar och beslutsfattare. Vill ni läsa mer så googlar ni på: Made in Sweden 20130 - Strategisk innovationsagenda för svensk produktion eller så hittar ni den här.

Jag tror, precis som Teknikföretagen, att morgondagens samhälle och ekonomi måste byggas på en kombination av tjänster och produktion. Jag tror också att denna kombination måste bli extremt mycket bättre och tydligare, att det ska vara självklart att till överlägsna produkter också foga överlägsna tjänster.

//Malin Sundström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar