måndag 11 juli 2016

Vilken grej - Almedalen 2016 med SIIR!

Vi är nu på väg hem från Visby & Gotland och känner oss allt lite trötta.  Det har varit intensiva dagar med egna arrangerade seminarier, upp & nedpackning  av vårt Handelslabb, möten med intressanta personer, mycket skratt och lite sömn.

När vi nu summerar kan vi konstatera att det gått långt över förväntan.
Att sätta mål inför en aktivitet som Almedalen är inte helt enkelt. Har du dessutom inte varit där förut så har du inget att jämföra med och det gör det inte enklare. Men, vi kan redan nu konstatera att vi klarat målbilden. Vad har vi då gjort kanske en del undrar? Det kändes nästan som "alla" var där, men riktigt så är det ju såklart inte.

SIIR hade valt ut tre intressanta seminarieämnen och dessa var:
-    Dataanalys är nyckeln till en konkurrenskraftig handel
-    Framtidens handel och digitalisering
-    Konsumentinsikt - nyckeln till framgång.
Vi var inte ensamma om att diskutera dessa ämnen under veckan utan kan helt klart konstatera att dessa ämnen är i allra högsta grad intressanta, för de påverkar så många och det skapar mycket intressanta frågeställningar.


Att ha bra paneldeltagare och moderatorer är såklart viktigt för att skapa en bra dialog och genom mixen av deltagare i våra seminarier fick vi fram just de intressanta dialoger vi eftersökte.
Panelen vid seminariet om Dataanlays: Anders Glemfelt (Borås Stad Näringsliv), PA Prabert (mySafetyGroup), Lena Strålsjö (Handelsrådet), Tore Thallaug (Swedma)
Dataanalys är ju ett ämne som diskuterats under lång tid, men är fortfarande lika aktuellt. 90% av all data som finns har producerats de senaste två åren. Hur använder företagen egentligen sin kunddata idag och hur mycket fokus lägger de på att använda "rätt" data för att ska skapa förståelse för hur beslutsprocesserna ser ut? Vi kan utifrån panel-diskussionen konstatera att det finns mycket kvar att göra. Panelen diskuterade bl a den personliga integriteten, hur mycket data vill vi som konsumenter dela med oss av innan det känns "creapy"? De företag som väljer att jobba med sin data för att lära känna sina kunder och som väljer att "riva murar" internt mellan sina avdelningar, är de företag som kommer att lyckas framöver. Att arbeta med data är inget enbart för IT avdelningen eller enbart för försäljningsavdelningen, utan det krävs att alla inom företaget är engagerade och förstår hur viktig konsumenten är.
Panelen vid seminariet om Framtidens handel: Magnus Lenngren (Collector Bank), Tomas Eneroth (Gruppledare för S i Riksdagen), Andreas Hedlund (Handelsrådet), Christer Hernestig (Tactel)
Framtidens handel, hur kommer den att se ut? Ja, det är ju inte direkt en enkel fråga att svara på.
Det som vi med säkerhet vet är att konsumenterna kommer att kräva alltmer. Företagen måste våga testa nya digitala verktyg, men det handlar då inte om att ersätta personalen i en butik utan som ett komplement.
Några av paneldeltagarna:
Thomas Enerot, gruppledare för Socialdemokraterna i Riksdagen:
– Arbete inom handeln är inte enkla, utan de kräver allt mer utbildning och en allt högre kompetens.
Andreas Hedlund, Handelsrådet:- Det behövs mycket mer forskning och behovet ökar i takt med handelns förändring.

Konsumentinsikt är såklart starkt kopplat till den kunddata som företagen har. Detaljhandelskedjornas kundklubbar är en stor källa till data och där finns det ofta mycket stora datamängderna och det handlar om att kunna urskilja mönster. Företagen måste aktivt föra en dialog med sina kunder för att lära och förstå. Det handlar om att företagen kan utveckla sina erbjudanden utifrån kundernas olika personligheter. Det är många olika beteenden som påverkar köpbeslutet, inte enbart det kognitiva.
Panelen vid seminariet om Konsumentinsikt: Anders Glemfelt (Borås Stad Näringsliv), Magnus Roos (föreläsare), Meg Tivéus (Styrelseproffs), Tobias Åbonde (Bring), Jonas Ogvall (Svensk Digital Handel), Tommy Hansson Strand (Volvo Cars)
Många företag arbetar idag aktivt med att hitta möjligheter att använda ny teknik för att underlätta för sina kunder, för att ge mer tid över till annat. Ett lysande exempel på detta är Volvo In- Car Delivery, som presenterade konceptet i anslutning till ett av SIIR:s seminarier. Ett oerhört spännande koncept som ni kan läsa mer om här

Utöver våra föreläsningar visade vi upp valda delar av vårt Handelslabb. Vi på SIIR är väldigt stolta över vårt Handelslabb, som säkert flera av er besökt när ni varit i Borås. För att flytta ett labb med den inredning vi har, krävs god planering och muskler. En del teknik väger en del och kan vara ganska skrymmande och då tänker jag på skärmar och "konsoller", medan andra delar inte väger någonting alls, som te x.  ett par Tobii eye tracking-glasögon.
Många undrar ibland vad det innebär att forska inom just handel och den digitala revolution som är igång och då är Handelslabbet ett ypperligt sätt att visa på vad vi kan göra och dessutom kunna berätta om genomförda projekt.

Vårt fokus på Almedalen var främst att knyta nya företagskontakter för att skapa nya samarbeten och dessutom vill vi ju såklart att frågan lyfts om behovet av mer forskning inom handel och att mer medel går just till Handelsforskning. Att vi skapat nya kontakter är helt klart och med den draghjälp vi fått från våra paneler så känner vi också att vi fått utökad förståelse för vikten av att det behövs mer forskning inom handelsområdet.


Vi vill tacka de som gjorde det möjligt för oss att delta i Almedalsveckan:
- Borås Stad
- Eskils Tryckeri
- Vinga of Sweden
- Svensk handel

Nu tar vi på SIIR sommarledigt ett tag, men är tillbaka igen i augusti!

Ha en underbar och avkopplande sommar alla,

Hälsar Björn, Pia och Camilla på SIIR

fredag 1 juli 2016

Klädshopping online - gränserna kan övervinnas

Vi är två masterstudenter inom Fashion Management som har gjort vårt examensarbete med hjälp av handelslabbet och deras eye trackingutrustning. Inledningsvis började vi vårt examensarbete med att undersöka dagens kunder och deras köpvanor av kläder på nätet. Statistik från den svenska marknaden inom digital handel visade på en skrämmande siffra av missnöjda kunder och många returer. Detta inspirerade till att vilja undersöka vilka hinder som finns mellan kunden och deras vilja att shoppa kläder online. Vårt examensarbete handlar därför om framtidens digitalisering inom detaljhandeln och de utmaningar som påverkar aktörerna, om inte kunden har möjlighet att uttrycka sina önskemål.

Nyckeln till dagens detaljhandel inom klädbranschen ligger hos kunderna. En hållbar och lojal kundgrupp är en orsak till framgång i den konkurrensutsatta detaljhandeln. Den nya “normaliteten” är definitionen för fenomenet som berör aktörerna inom detaljhandeln och deras relation till kunderna. Dagens marknad har skiftat från att enbart sälja produkter till att också sälja upplevelser och i detta fall är upplevelserna detsamma som kundernas förväntningar, behov och begär. När det gäller marknaden inom klädshopping online finns det fortfarande några gränser som måste övervinnas. Inom den digitala miljön, där klädshopping enligt statistiken ökar, saknas fortfarande den taktila känslan av att prova och känna på plagget, vilket är det främsta hindret kunderna upplever från klädbutiker online. Produktsidorna eller “omklädningsrummen” är fyllda med information i syfte om att kompensera de hinder kunderna upplever online. Kundens intresse i en produktbild spelar en allt större roll hos klädbutikerna online då kundernas omdömen och utvärderingar enbart är beroende av webbsidans visuella delar, samt de informativa texterna såsom pris eller produktinnehåll som återfinns på webbsidans produktsida. Upplevelsen av online-klädshopping skapas av kundens uppmärksamhet av den information han/hon får från produktbilden och som skapar en positiv eller negativ kundupplevelse.

Tidigare studier presenterar detaljhandelns optimering av produktsidor online genom bl.a. förbättrade visualiseringsverktyg samt användning av produkter presenterade på alternativa sätt exempelvis en modell, skyltdocka eller utan modell. Lite forskning har däremot gjorts på studier som berör modellernas ansikte och vilken påverkan de har på kunderna och deras uppfattning av klädshopping online.

Ansiktet är, vetenskapligt bevisat, den starkaste influensen individer uppfattar. Vi ställer oss därmed frågan hur denna påverkar kundupplevelser vid köp online? Detta var frågan som vi syftade till att besvara genom vår forskning, eftersom tidigare studier inom psykologi har presenterat det mänskliga ansiktet som en distraktion från kundens uppgift att söka information om produkterna, samt starkt avgörande i att forma känslor, vilket kan skapa olika reaktioner vid just köp online.

Vår forskning syftade till att utföra tester i handelslabbet där vi använde oss av eye tracking utrustning, för att på bästa sätt kartlägga deltagarnas ögonrörelser över skärmen. Deltagarnas ögonrörelser registrerades av eye tracking utrustningen som te x. vilken information de specifikt tittade på, samt hur länge de tittade på den specifika informationen. Tanken med studien var att jämföra de registrerade mönsterkartorna, de känslomässiga reaktioner, samt mängden information som uppfattades och vilka avsikter om ett eventuellt köp kunderna hade. Det som deltagarna fick titta på var en fiktiv produktsida där modellernas ansikten var manipulerade dvs. en produktsida som presenterade en produkt på en modell vars ansikte saknades, i jämförelse med en annan produktsida där produkten var presenterad på en modell med ansikte. I SIIR`s handelslabb fick vi möjligheten att använda ett av de verktyg som idag ofta används för att studera kundbeteende inom detaljhandel, så kallad eyetracking som registrerar kundens ögonrörelser på en datorskärm

Resultatet av testerna visade på liknande mönster i båda produktbilderna. Testet visar också att den information kunden uppfattar, beror på vilka positiva eller negativa känslor de får för en produktsida, i form av uppmärksamhet, vilket kan öka sannolikheten för att köpa produkten. Baserat på detta resultat, kan vi konstatera att ansikten, med de variabler som har undersökts i denna forskning, inte påverkar kundernas upplevelse. Det kan finnas andra faktorer på produktsidorna som kan förbättra kundupplevelserna online vilket kan studeras vidare i kommande forskning. Avslutningsvis kan vi se att det finns en stark koppling till att gränserna mellan nätbutiker och traditionella klädbutiker kan suddas ut. För att uppfylla de behov och förväntningar som kunderna har, kan ny digital teknik användas.

Om någon är intresserad av att läsa vår uppsats, lägg gärna en kommentar i fältet nedan, så ordnar vi så att du får ett ex.


Mirela Lungu & Stefani Petkovic/Gästbloggare