torsdag 26 maj 2016

Digitalisering – den 4:e industriella revolutionen

Jag var nyligen inbjuden till diskussioner i en Think Tank runt digital innovation. Mycket intressant och inspirerande halvdag som leddes av HiQ och MAQS Advokatbyrå i Göteborg. Att digitalisering är ett område på ständig framfart med både enorma möjligheter och utmaningar gör att det också är intressant att återkomma till ämnet i mina bloggposter med jämna mellanrum.

Digitaliseringen beskrivs ofta som den fjärde industriella revolutionen med stora effekter på hela vårt samhälle. Handeln är inget undantag. Möjligheterna att förflytta sina positioner till nästa nivå har väl aldrig varit större än i skrivande stund. För den som är ett produktorienterat företag har plötsligt fått potentiella superkrafter att skapa en tjänstebaserad affär med helt nya intäkter när kunderna kan ges ökad och bättre service/upplevelse genom digitala tjänster. Och det är kunder = människor allt handlar om. Utan en människocentrerad approach kommer inte digitala tjänster och koncept lösa människors verkliga problem och således inte leverera riktigt så konkreta värden som är möjligt. Det räcker att gå till e-handeln. Det var inte tekniken som drev denna beteendeförändring hos oss människor, däremot var tekniken en möjliggörare i skiftet från gammalt till nytt.

En av de viktigaste komponenterna i digitaliseringen framöver kommer att vara Internet of Things – sakernas internet. När alltfler saker kopplas upp och kan kommunicera med varandra, våra smarta hem utökas etc. kommer handel att förenklas ur flera perspektiv. Amazon Dash Button eller Volvo In-Car Delivery, som jag tidigare bloggat om, är bara några tjänster som förenklar konsumenters vardag. Både när det gäller information, inköp och leverans. Det senaste exemplet är ett pilotprojekt mellan ICA, PostNord och Glue Smart Lock där mat skall levereras direkt in i konsumenters kylskåp. Allt tack vare Glues digitala lås där smartphones blir dörrnyckel med hjälp av en särskild app. Precis som jag skrev i mitt förra blogginlägg är mat tacksamt är göra sådana här piloter med då det är varor vi handlar väldigt frekvent.

Framförallt skapar den här typen av digitala och uppkopplade lås möjligheter för leveranser i stort när mottagaren inte längre behöver vara tillgänglig för att få sin vara. Enkelt och bekvämt! Naturligtvis är detta en potentiell ”game changer” för hemleveranser. Att lika gärna kunna leverera ett par skor eller en möbel direkt i hemmet utan konsumentens närvaro, men även kartan för företagsleveranser skulle kunna ritas om. Parakey är en annan spelare som fokuserar på att kunna öppna dörrar digitalt men som mer riktar sig mot just företagsmarknaden. Detta skulle kunna skapa förutsättningar leveranser på helt andra tider för vissa verksamheter än vad som normalt sker idag. Digitala låslösningar skulle alltså kunna förflytta transportarbete till andra tider på dygnet än när gemene man är vaken och skapa både individuella och samhällsmässiga värden utifrån flera olika perspektiv.

En av de mest intressanta aspekterna med Internet of Things tycker jag är hur det inte bara knyter ihop saker och information med varandra genom internet, utan således hela branscher på en högre nivå. När raka vertikaler och silos kan kopplas samman även horisontellt skapas helt nya affärsförutsättningar. Rätt som det är kan aktörer från andra branscher än din egen bli din främsta konkurrent vilket för många blir en otrolig utmaning. Men det innebär också möjligheter för proaktiva verksamheter genom att skapa nya samarbeten och allianser med varandra horisontellt för att generera ännu större värden åt kunderna.  1+1=3 ungefär.

Det är lätt att förledas i tanken att digitalisering har teknologi som sin centrumpunkt. Men att säkerställa att vi har rätt kompetens för att möta denna enorma omställning är en av de största utmaningarna nu och framöver. Att företag förstår kraften i hur digitaliseringen kan lösa människors verkliga problem, hur affärsmodeller kommer att förändras och att sättet man skapar värde på idag inte är detsamma som imorgon. Men det stannar inte bara där. Ett företag som Kodak var mycket väl medvetna om vad digitaliseringen skulle innebära för deras verksamhet men valde att inte agera tillräckligt fort varpå förfallet var ett faktum. Kanske för att de hade en så pass ledande marknadsposition att de ansåg sig kunna vänta. Och det var inte särskilt länge sedan Gartner förutspådde att ca 20% av marknadsledare i olika branscher kommer vara utkonkurrerade av företag startade senare än år 2000, redan nästa år.

Organisationer med diverse styrelser och företagsledningar i spetsen måste alltså inte bara förstå att något håller på att hända med omvärlden, de måste också ha kompetensen och modet att agera på förändringarna. Digitalisering har parallellt sänkt trösklarna för att kunna testa och experimentera, att snabbare kunna gå från ”proof of concept” till verklig lösning utan enorma investeringar vilket är skäl nog att börja i någon ände. Och när vi människor får bättre information, service och upplevelse i stort i digitaliseringens kölvatten blir det än viktigare för företag att investera i sin kultur och sina värderingar för att möta sina kunder sömlöst. Först då börjar det hända grejer på riktigt.

En av de effekter digitaliseringen förväntas ha på samhället är att en mängd olika jobb kommer att försvinna. Dystert såklart, men man får inte heller glömma att det också kommer skapas en rad olika arbetstillfällen pga. densamma. Och att digitaliseringen för vissa branscher, yrken etc. kanske också kommer vara kritisk för att kunna bibehålla och framtidssäkra sina verksamheter för en tid till framöver. Men då får vi inte vända kompetensfrågan ryggen. Gör vi det är vi rökta./Markus Nyberg