söndag 7 februari 2016

Strategisk rekrytering för SIIR

I dagarna har vi kämpat på rejält med en ansökan till KK stiftelsen. Allra mest är det nog Cecilia Sönströd som kämpat, eftersom hon har haft ett tydligt ansvar att skriva ansökningen, men det har varit fler kockar i denna soppa. Och det har varit ett arbetsamt men givande uppdrag. Och nu är ansökan klar och ivägskickad. Nu håller vi alla tummar vi har att Högskolan i Borås och SiIR får en egen professor i dataanalys. En del som läser den här bloggen är säkert lite nyfikna på vilken typ av kompetens som vi tänker satsa på till SIIR, så här kommer därför ett utdrag från ansökan som också är officiellt registrerad. Håll till godo: 

I vår strävan att bli det tredje universitet i Västsverige är det av yttersta vikt att förnya och utveckla våra starka forsknings och utbildningsmiljöer. Ett sätt att göra detta är genom strategisk kapacitetsförstärkning och denna ansökan om medel för rekrytering av en professor i datavetenskap med inriktning mot dataanalys och digital handel är ett led i detta. Den sökta tjänsten är knuten till forskningsområdet Handel och IT, vilket i dag saknar en professur inom datavetenskap. Genom rekrytering av en professor i datavetenskap kommer forskningsmiljön ges möjlighet att växa vidare och utvecklas till en ännu starkare miljö. Handel och IT har ett väl utvecklat samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Området har utvecklats positivt och högskolans ledning ser att området har en stor potential (dnr: 233- 15). Inom Handel och IT finns centrumbildningen SIIR som samlar forskare inom områdets discipliner för att i samproduktion med näringslivet bedriva nydanande forskningsverksamhet inom bl.a. konsumentbeteende/marknadsföring och datavetenskap. Centrala inslag i SIIR:s verksamhet är studier som fokuserar på handelns digitalisering, och specifikt hur dataanalys kan stärka handelsföretags konkurrenskraft. Genom ett flervetenskapligt synsätt som innefattar flera ämnesområden skapas möjlighet att genomföra forskning som leder till tydliga och viktiga bidrag, både vetenskapligt och praktiskt. Målsättningen är att bidra till utveckling av en innovativ och hållbar handelsnäring, både nationellt och lokalt. 

Den föreslagna strategiska rekryteringen utgör en nyckelkompetens för att kunna skapa kompletta akademiska miljöer med forskarutbildningsrättigheter inom området Handel och IT, där det även finns ambition om att ansöka om en KKföretagsforskarskola. Rekryteringen av en professor i dataanalys utgör en nödvändig förstärkning av den vetenskapliga kompetensen, vilket möjliggör en fortsatt satsning på och vidareutveckling av attraktiva utbildningar med spets inom maskininlärning och dataanalys, samt utveckling av nya utbildningar på högskolan inom t.ex. data science. Högskolan i Borås ser föreslagen rekrytering av en professor inom dataanalys och digital handel till området Handel och IT som ett synnerligen starkt och viktigt bidrag till att långsiktigt stärka och växla upp den redan framgångsrika verksamheten, samt fortsätta utvecklingen mot en komplett akademisk miljö som stärker såväl lärosätet som handelsnäringen lokalt och nationellt.

//Malin Sundström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar