måndag 14 december 2015

Handelsplatser är ett ämne som berör


Jag deltog på en två-dagars konferens om köpcentrum och gallerior i Stockholm för några dagar sedan. Jag var inbjuden att tala om konsumenter och deras digitala vanor samt förändrade köpbeslut. Varje gång jag möter fastighetsägare och kommersiella aktörer i branschen funderar jag över om jag kommit till rätt ställe. För i fastighetsvärlden går utvecklingen inte särskilt fort. Och med rätta måste det vara så. De arbetar i en investeringstung bransch som är hårt reglerad och där juridiken binder upp både ägaren, entreprenören, och hyresgästerna i avtal som inte främjar flexibilitet och snabbhet.

Men det jag gladdes åt var bla den påtagliga medvetenhet som fastighetsbranschens aktörer uppvisar när det gäller stadsutveckling och handelns viktiga roll där. Det diskuterades många exempel på hur handeln bidragit till utveckling t.ex. Täby Centrum som byggt om parkeringsplatser till ett stadsdelstorg eller planerna för Backaplan och hur handelsmiljön kommer att ändras om till en del av ett pulserande stadsliv. Trenden just nu när det gäller handel, fastigheter och stadsutveckling verkar gå mot underhållning och aktiviteter. Folk ska tycka om sin stad där handeln har en viktig roll men de måste samtidigt kunna erbjudas andra aktiviteter än enbart shopping. De ska få spela bowling och se på film, besöka nöjesfält eller äta på restaurang. Beskrivningen som verkar ligga i tiden vad gäller handel och stadsutveckling verkade för ett ögonblick ny – men sedan insåg jag att det där är ju inte alls nytt. Så har planeringen kring handelsplatser nästan alltid sett ut i t.ex. USA. De stora shoppingmalls som byggts och byggs har precis samma tanke – underhåll konsumenterna så trivs de, stannar längre och köper mer. Se dessutom till att de har möjlighet att parkera sina stora bilar så blir det ännu troligare att succén är ett faktum.

Det var inte många som pratade om handelsplatser som kan bidra till en lägre konsumtionstakt. Jag saknade visioner om hur vi ska bygga nya handelsplatser som vänder sig till de icke-bilburna och medvetna konsumenterna. Jag saknade idéer om hur framtidens butiker måste göras om för att också bli mer miljövänliga, hur vi ska stoppa den tunga trafiken in i våra stadskärnor och ändå kunna behålla handeln. Sådana diskussioner var det ont om. Men kanske kanske kommer de igång. När de som bestämmer också inser att det är ohållbart att bygga handelsplatser utifrån gammal logik.
 
Och om jag ska sticka fram hakan ännu lite till - kanske är det så att vi inte kommer att få se någon innovation vad gäller handelsplatser så länge dagligvaruhandeln får vara den aktör som sätter takt och ton. För om det är någon bransch som varit toksen med att utveckla nya format och tänka annorlunda kring digitalisering och förändrade köpbeteenden så är det dagligvarubranschen.
 
//Malin Sundström
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar