måndag 30 november 2015

Lika revolutionerande som när tåget kom till stan

Föreställ dig att du lever i en tid då häst och vagn var det enda sättet att resa. Försök nu uppleva känslan att järnvägsspåren precis har lagts och idag är den stora dagen. Hela orten är samlad, det går nästan att ta på spänningen i luften. Snart kommer ångloket! 

Vad känner du? Är det en skrämmande känsla? Ett metalliskt monster som frustar, tuffar och tjuter medan det kommer emot dig en takt som bara hästarna de snabbaste hästarna kan mäta sig med. Du går på tåget, det börjar rulla, grips du av panik? Farten, ljudet, alla intryck blir det för mycket? Eller är det en kittlande känsla, en nyfikenhet, en känsla av att vara del av något större, en del av framtiden. Är du den första som hoppar på? När tåget börjar rulla, känner du dig överväldigad med samtidigt full av förväntan?

Ånglokets introduktion är något av det mest revolutionerande som hänt, fram till nu. För vi är på väg in i en ny tid som drivs av digitaliseringen. Vi är precis där, i samma skede som när ångloken började rulla, många företag står på perrongen och funderar på ”när är det dags att kliva på”. Andra företag åker redan för glatta livet. Snart kommer Pinchos till stan, med stan menar jag Borås. Pinchos har förstått hur digitala verktyg kan skapa kundnytta. Tack vare självservice, där kunden både beställer och betalar i företagets app, tas flera steg bort från serveringspersonalens. Personalen kan då fokusera på det absolut viktigaste, kunderna.  Att förstärka kundens upplevelse och skapa stämning, en cirkuskänsla. Diskussionen om digitaliseringen fokuserar ofta på detaljhandelns utmaningar, men alla konsumentnära branscher står i frontlinjen när den digitala utvecklingen sker.

Det som sker just nu, genom digitaliseringen, beskrivs av forskarna som en omvälvande förändring som kommer revolutionera hela samhället. Vi står där, precis i början, och funderar vad som komma skall. Några modiga har tagit ett par steg in, som Pinchos, andra står fortfarande och observerar. Vad vi kan vara helt säkra på är att alla kommer påverkas, alla kommer involveras. Skillnaden mellan de som riktigt lyckas och de som dras med är hur väl man som företag lyckas ändra sitt tankesätt. Från att vara reaktiv på omvärldens förändringar till att vara reflekterande, förutseende och på så sätt forma framtiden.

Researchföretaget Kairos Future höll nyligen ett webbinar kring den digitala eran och kommande köprevolution. De lyfte då vikten av att använda omvärlden och framtiden som drivkrafter för företagets utveckling. Det som sker i omvärlden påverkar i alla högsta grad företagens ”närvärld”. Den arena där företaget är direkt verksamt och det i sin tur formar ”invärlden” det vill säga organisationen och hur den måste fungera. Deras råd var att involvera företagets närvärld i utvecklandet av verksamheten. Vidare lyfte Kairos Future att organisationer som tar in kunder och samarbetspartners i sina processer presterar 3.8 gånger bättre än de som inte involverar dessa intressenter.
Framtiden kommer oavsett, nu handlar det bara om att tänka klokt och interagera. Använd kunden och samarbetspartners som medarbetare. Våga reflektera för att forma framtiden. Inte bara reagera!

//Tanja Olsson, The Customercompany


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar