fredag 25 september 2015

Nya tankesätt och nya paradigm

För några dagar sedan var vi på SIIR i Kalmar och e-handelsdagen. Trots en besvärlig öroninflammation så gladdes jag åt alla intryck och nya tankar som dök upp. För det var många inspirerande talare på agendan och det gav eftersmak.


Så den här bloggen ägnas åt disruptiva tider och paradigmskiften. Och en del av tankarna kommer från Stephen Denning:


Det är tydligt att vi lever i en tid då vi tänker annorlunda kring företagande, företag och styrning. Det nya tankesätt som framträder handlar visserligen om kommunikation, men det behöver inte enbart omfatta smartphonen. Det nya tankesättet är färgat av underhållning, men det behöver nödvändigtvis inte omfatta tv. I de nya tankarna finns finansiering men behöver inte omfatta banker. De nya tankarna funderar på övernattning men behöver inte omfatta hotell. De nya tankarna tänker på transport men behöver inte omfatta bilar. Det nya tankesättet färgas av hälsa och välbefinnande men behöver inte omfatta sjukhus. Den Kreativa Ekonomin är verkligen här. Vi kan tänka annorlunda. Vi måste tänka annorlunda.


För på något sätt börjar vi se slutet på en ”era” och början på en ny. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där det stora välsmorda företagets hierarkiska strukturer börjar vackla till förmån för nya tankar om vad som leder till framgång, tillväxt och hållbarhet. Vi börjar gå från vertikala och hierarkiska företagsstrukturer till horisontella och platta organisationer. Där konsumentvärde är ledstjärnan för alla medarbetare. Där det är viktigare att leverera värde än att sälja. Inspirationen från ett företag måste hämtas från konsumenten, dess beteende och konsumtion/användning. Utmaningen är inte längre att hitta kundbehov utan förmågan att systematiskt utveckla ett system för att lista ut kundens kommande behov, det som ännu inte finns.

I tider av transformation och disruption är det svårt att vara hierarkisk eftersom reaktionstiden ofta är lång. Vi lever i nya tider och det krävs helt enkelt nya tag.

Organiseringen av ett företag måste förändras. Ledningsfilosofin måste också ändras där de nya nyckelorden handlar om inspiration, medarbetarskap, omslutenhet, kundvärde, ansvar, iteration, ständigt lärande, ständig förbättring och samarbete. Vi befinner oss i det som Kuhn en gång uttryckte som steg 3 i den vetenskapliga strukturens revolution:

Forward thinkers recognize the need for fundamental change while change is strongly resisted by the powers-that-be, and long standing attitudes, values, assumptions support the status quo”.

Malin Sundström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar