måndag 3 augusti 2015

Mer trendsnack som berör

Fredrik Reinfeldts trendprat i Båstad berörde. Det gjorde också Johan Staël von Holsteins. Johan valde att analysera framtidens trender med ett inte så överraskande entreprenörsperspektiv. Men innan han började med det klargjorde han mycket tydligt att han ogillar en sak: han ogillar att saker och ting är gratis! För när något är gratis så sätts systemet med pengar och marknadskrafter ur spel. Hmm... Just den diskussionen kommer jag inte att fördjupa mig i, MEN, det är ändå intressant att notera hans huvudpoäng som fick honom till ett sådant uttalande:
Om unga människor som befinner sig i den digitala världen vänjer sig vid att allt som finns åtkomligt t.ex. via Internet ska vara "gratis", så innebär det på sikt att tillväxten kommer att saktas ner. 

För det råder ingen tvekan om att ekonomin i Sverige har förändrats. Historiskt har det svenska näringslivet sysselsatt människor i tillverkningsindustrin och svenskarna har levt på att producera varor. Över tid har antalet industrianställda minskat och Sverige har gått från att vara ett industriland till att bli ett tjänsteproducerande land. Det svenska näringslivet består idag av cirka 60 procent tjänsteproducerande företag och är ett land vars främsta sysselsättning och tillväxt kommer från tjänster (Tillväxtverket, 2014). 

Och när Johan fortsatte sin trendspaning med Internet och att unga människor tror att allt måste vara gratis, satt jag ju givetvis och tänkte på handelsnäringen som utgör en stor del av tjänstenäringen i landet och är den näring som flest konsumenter kommer i kontakt med. Tänk om handeln i framtiden skulle erbjuda massor med tjänster till sina kunder som inte kostade något. Och samtidigt erbjuda varor till lägre och lägre priser. Vad skulle hända då? 

Troligen skulle handeln försvinna, eller minska dramatiskt. Kvar skulle de riktigt stora handelsaktörerna finnas och på så vis bli mer och mer monopolistiska. Och monopol är aldrig bra! Vare sig för företagen eller konsumenterna. Av det skälet så är "gratis" heller sällan bra. 

För det mesta som är gratis har en dold kostnad. Det är ett faktum som de flesta människor erfar när de varit med ett tag. Man inser att reciprocitetsprincipen är förhärskande: den som gör något positivt för någon, förväntar sig att den andra besvarar den positiva handlingen. Vi förutsätter att andra människor också förstår den principen. Det vill säga: en ”gratis tjänst” förväntas ändå ha någon form av motprestation. En fungerande samhällsekonomi förutsätter att prestationer har ett pris. Och om prestationerna går från att vara fysiskt noterbara (t.ex. att tillverka en stol) till att bli virtuella (t.ex. att utveckla en digital tjänst) så måste även sådana prestationer ges ett värde. 

//Malin Sundström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar