söndag 7 juni 2015

Lita inte på alla "trender"

Jag hade en diskussion för ett tag sedan med en kollega. Den handlade om trender. Som forskare är jag försiktig med att lita för mycket på trender, i vart fall när ”trenden” inte är belagd på det sätt som jag förväntar mig. Nämligen statistiskt.

För en statistisk trend betyder i praktiken att en trend enbart kan vara en trend om den är baserad på tal över tid, där talen varierar kring en rät linje (trendlinjen). Med hjälp av trendlinjen får man ett mått på hur snabbt en förändring har skett. Man kan också se hur något utvecklats för t.ex. olika grupper i samhället och trenden kan också visa var eller när utvecklingen gått snabbare eller långsammare. Trendanalys används som regel då det finns ett behov av att spåra, inventera och analysera trender för att förstå nutid och framtid. Trend betyder faktiskt ”riktning”. För en företagsekonom innebär trend oftast att man intresserar sig för en långsiktig förändring i samhället, och det som är vanligt att analysera är t.ex. demografi, värderingar eller samhällsekonomi.

Men det har börjat smyga sig in en slags ”trendsjuka” i vårt samhälle och i den dagliga debatten. Det som många idag benämner som en ”trend” är inte alls en trend enligt beprövad kunskap, utan kan i princip vara vad som helst. Det kan vara något som någon ”tycker sig se” i samhället, något som någon vill driva av olika skäl, eller helt enkelt bara en godtycklig åsikt.

Om man ska lära sig identifiera ”trendsjuka” så bör man ställa sig följande frågor när någon påstår att något är en trend: 
  • Vad? (Vad är det som uppges vara en trend, är det tydligt avgränsat som fenomen, vad innebär trenden)
  • Var? (Var skall den s.k. trenden finnas, vilka omfattas av den, var kan vi se den)
  • Vart? (Vart kommer den s.k. trenden att leda oss, finns det några mottrender)
  • Hur länge? (Hur länge kommer trenden att hålla i sig, hur snabb är trenden, vilka osäkerheter är trendlinjen belastad med)


År 2009 kunde man t.ex. läsa på uppkopplat om den nya e-handelstrenden att kvinnorna skulle ta över. Trenden visade enligt publicisten att det skulle bli kvinnorna som tog över konsumtionen på nätet 2009. De skulle snart bli den konsumentgrupp som köpte mest och oftast på nätet och de skulle handla resor, kläder eller sportartiklar samt böcker online. Var detta en trend, en gissning eller i värsta fall, rent humbug? Troligen en gissning baserad på erfarenhet. Och skälet är att det fanns så många oklarheter kring den här s.k. trenden: 
  • Konsumtion på nätet - vad menades med det?
  • Handla online - vad betydde det?
  • Hur långt tillbaka hade man tittat på försäljningsstatistik? 
  • Vad menades med att "kvinnorna skulle ta över"?
  • Hur länge skulle det här pågå?
  • Var skulle den s.k. "trenden" finnas?
För samlad erfarenhet säger oss att det ofta är unga, välutbildade män som prövar ny teknik (att e-handla), men att det är kvinnor (medelålders) som tar över tekniken givet att den leder till någon upplevd nytta. Det är också känt att vissa köp i högre grad sköts av kvinnor än av män (t.ex. resor och kläder). Något som vi vetat väldigt länge. Ja, ni förstår säkert vart jag vill komma med att plocka isär den här s.k. "trenden". Lita inte på allt ni läser! Och framför allt inte i tider av stora förändringar. För då är det lätt att ta till ordet "trend". 

Idag är problemet att s.k trender dyker upp allt oftare. Och vi måste vara vaksamma. Vaksamma när det gäller trovärdigheten, ifrågasättande om det som sägs vara en trend verkligen är det, och framför allt: vara försiktiga själva när vi pratar om trender. 

Trendtrötta MalinInga kommentarer:

Skicka en kommentar