onsdag 6 maj 2015

Övervakad eller sedd?

Digitala fotspår finns överallt och mycket av det vi gör registreras. Ibland används kunskapen i kommersiella syften och ibland även i brottsliga. Men digitala fotspår kan faktiskt också användas i bra syften. Det får vi inte glömma bort.

I dagarna har SVT varit i Handelslabbet för att bl.a. visa hur framtidens handel skulle kunna utvecklas med hjälp av teknik som håller koll på kundernas mobiltelefoner och som kan kommunicera med varje individuell kund. Ofta uppfattas det här som något mycket negativt, men jag tror att det handlar mycket om vad varje individ ser för värde i den typen av nya tjänster. Historiskt har vi t.ex. använt manuell klickräkning för att kunna planera butiksytorna men i framtiden är det både snabbare och enklare att spåra mobiltelefonerna som kunderna bär på sig. Och just nu pågår en debatt om det här med att spåra människors rörelsemönster via deras mobiltelefoner. En debatt som ofta är snedvriden och som menar att det leder till ett övervakningssamhälle som är skadligt. Och så kan det mycket väl vara.

Men det finns också positiva möjligheter med den typen av spårning på offentliga platser som tex gator och torg. Genom att veta hur människor rör sig så kan städer relativt kostnadseffektivt investera i stadsutveckling. Tekniken gör det också möjligt att ta reda på var staden behöver förbättra förutsättningarn för medborgarna på nätterna. Var rör sig människor och hur kan vi göra dessa platser tryggare?

Det går också att ta reda på vilka kommersiella aktörer som levererar mest attraktivitet för staden. Bör vi ha massor med caféer, eller ska vi ha vintagebutiker och lokala butiksägare? Vilken mix av aktörer gör en plats trevlig att vilja vara på? Och vilken betydelse för attraktiviteten i en stad har t.ex. julbelysning och evenemang? Sådana svar är intressanta och relevanta för väldigt många och kan leda till utveckling och positiv förändring.

Av det skälet vänder jag mig emot uttrycket att människor "övervakas" och vill hellre säga att människor blir sedda.För när vi ser hur människor rör sig så kan vi, i de bästa av världar, också utveckla miljöerna så att de blir bättre, vi kan se till att cykelvägarna läggs på rätt platser, att torgen designas så att människor vill vara där och mötas och vi kan göra de gemensamma och offentliga rummen trevligare.

//Malin Sundström

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar