fredag 29 maj 2015

Företag och studenter behöver mötas oftare – och smartare

Sofia Norén gästbloggar

Många studenter, inklusive mig själv, har idag svårt att direkt koppla ihop sina studier med det område man så småningom tänker sig arbeta med. Missförstå mig inte, svensk utbildning är generellt sätt ganska bra men det finns ett glapp på vägen ut till arbetslivet. 

Glappet jag talar om bottnar i att nyutexaminerade studenter sällan har den kvalificerade arbetserfarenheten som företag vill ha. För egentligen, hur skulle de hunnit med det? Ofta går man direkt från gymnasiet till universitetet och den arbetslivserfarenhet man har sträcker sig ofta till sommarjobb eller deltidsarbete under studietiden. Att ha studerat på högskola eller universitet är inte tillräckligt men ändå ett slags körkort på att man ”färdig” – man kan ett ämne, man förstår hur saker och ting fungerar och varför, man har lärt sig orsak och verkan, man har lärt sig att sortera begrepp, hålla isär äpplen och päron men ärligt talat – enbart i teorin.  Tillämpningen av alla våra kunskaper startar först när vi kommer ut.
Jag anser att teorin måste kunna förankras rent praktisk och studenter behöver, redan från början, få knyta an till svenska företag. Vi är trots allt framtidens arbetskraft och ju tidigare vi kan skapa förståelse för handel och företagsutveckling desto bättre.  Det är dags att stärka bandet mellan universitet och svenskt näringsliv och framför allt handelsföretagen via Svensk Handel. Vi studenter är supernyfikna på den branschen men den praktiska erfarenheten vi får därifrån handlar nästan uteslutande om enkla arbetsuppgifter. Vi får sitta i kassan, vi får plocka upp varor, vi får arbeta i butiker. Och en sådan erfarenhet leder sällan till att vi drömmer våta drömmar på nätterna om att fortsätta vår karriär inom handeln. Vi vill ju bekanta oss med hur handelsföretagen arbetar med sina affärsmodeller, hur man tänker med etableringsstrategierna, hur affärsutvecklingen går till och varför man investerar i vissa koncept men inte i andra. Vi skriker av nyfikenhet för sådana frågor. Men vi bjuds sällan in till den typen av dialog. Och universiteten har inte tid att hjälpa oss att skapa mötesplatser för sådana frågor. Kanske kan Svensk Handel vara den aktör som hjälper oss?Jag tror att ytterligare en bidragande faktor till att vi studenter är så långt från handelssektorn beror på uppfattningen många svenska handelsföretag har om forskningen. Det vill säga bilden av att forskning enbart är resultat i form av oändliga rapporter skrivna på engelska som man egentligen knappt hade begripit på svenska. Lyckas man ändå traggla sig igenom texterna betraktas de i många fall som abstrakta, svårtolkade och oväsentliga för företaget. Många handelsföretag viftar därför bort forskningen och menar att det inte angår dem, ”låt de hålla på med sina teorier och undersökningar så sköter vi vårt”. Vad som är sanning eller inte har jag inte tillräckligt med underlag för att uttala mig om. Men oavsett är det essentiellt att forskningen och näringslivet sträcker ut varsin hand för att hjälpa varandra förstå båda sidors styrkor men också för att tillsammans kunna vägleda oss, den yngre generationen, in i framtiden.


Sofia Norén/Ekonomstudent vid Uppsala Universitet, Campus Gotland

1 kommentar:

 1. Mycket bra och insiktsfullt inlägg. Håller helt med dig om din analys. Vi på Retail House har gjort följande åtgärder som helt gå i linje med som du skriver.

  1. Vi har varje år uppsatsskrivare som tillsammans med våra kunder identifierat en eller ett par intressant frågeställningar. Dessa har vi bl a publicerat i 3 böcker.
  2. Vi har sedan förra året inrättat en praktikplats på 5 månader där praktikanten får delta i våra strategiska kundprojekt som assistent/deltagare. Win win. Vi får nya idéer och energi och praktikanten får den ovärderlig kunskapen och kontaktnätet.
  3. I höst startar vi med stöd av HUR upp forskarfrukostar som skall vara en mötesplats mellan näringslivet och akademin.

  Skicka mig gärna dina kontaktuppgifter så får du en inbjudan samt följ gärna vår blogg retailhouse.wordpress.com.

  Tack för ett riktigt bra inlägg!

  SvaraRadera