torsdag 30 april 2015

Handelns digitaliering - och potatis

I takt med att ”kundmötet” blir allt mer digitaliserat ökar användningen av mobilt internet i handelsrelaterade kontexter. Det mesta av konsumenters vardagsliv kan hanteras via mobiltelefonen eller surfplattan och mer än hälften av alla svenskar kopplar upp sig via mobila enheter. Nya produkter med mobil internetanslutning utvecklas och lanseras i snabb takt och olika mobila produkter och tekniker kopplas samman - det s.k. "Internet of Things". Nu är det inte bara Google-glasögon som man pratar om. Nej, i väldigt många produkter tycks "Internet" krypa in, allt från smarta joggingskor till medicinska plåster som registrerar ditt hälsotillstånd och kommunicerar med din vårdcentral. Walmart har t.ex. introducerat en "hälsostation" (SoloHealth) där kunder kan kontrollera sin hälsa, få en riskanalys på sin hälsa kopplat till vad man äter och hur man rör på sig. 
Digitala verktyg blir i allt snabbare takt en del av butiksbesöket och i mötet med produkter och butiksinredning, liksom i interaktionen med butiksmedarbetarna. Med detta vill jag ha sagt att handelns digitalisering är så mycket mer än "bara e-handel" och att den utveckling vi just nu bevittnar är fascinerande. 
SoloHealt station på Walmart

Jag minns för inte så länge sedan, som min forskargrupp och jag försökte övertala en forskningsfinansiär att det borde vara intressant att studera handelns digitalisering och dess konsekvenser för de fysiska butikerna. Då fick vi bland annat till svar att det var ett alldeles för smalt forskningsområde och att digitalisering hörde till e-handeln. Man kunde knappast tänka sig en framtid där kunder skulle kunna handla t.ex. potatis på ett digitalt sätt. "Möjligen om du kunde skriva ut potatisen med en 3D-skrivare då" var det någon som sa. Som ni förstår beviljades inte vårt forskningsprojekt några medel. 

Året var 2013. 

Nu är det 2015.

Trevlig Valborgskväll alla bloggläsare//Malin 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar