onsdag 11 februari 2015

Att vara testperson i Handelslabbet

Jag arbetar som koordinator i Handelslabbet och det innebär bland annat att jag bokar in och genomför tester där.  I vanliga labb använder man sig av labbråttor och i vårt labb är labbråttorna människor som vi ber att utföra vissa uppdrag. Jag får ofta frågan om vad det är man gör som labbråtta. ”Du är dig själv”, brukar jag svara då. Det finns inget som är rätt eller fel när du ställer upp som labbråtta i Handelslabbet utan vi vill bara låna dig en liten stund för att se hur du beter dig i olika handelsrelaterade situationer.

Ett uppdrag kan vara att vi studerar dig när du ska göra ett e-handelsköp eller köpa en miljövänlig skjorta. Det kan också vara att sitta med i en så kallad fokusgrupp tillsammans med andra labbråttor och en forskare och diskutera runt ett ämne. Då leder forskaren dig igenom samtalet och vi noterar dina åsikter.

Denna vår har vi i Handelslabbet skrivit ett antal samarbetsavtal med företag, vilket bland annat innebär att vi kommer att utföra uppdragsforskning åt dem. Vad är det då för skillnad på uppdragsforskning och konsultverksamhet? En konsult har ett specifikt uppdrag som oftast ska resultera i någon form av lösning på ett problem. En forskare däremot undersöker ett problem och analyserar vad som händer och varför. Lösningen får företaget själv stå för med utgångspunkt från vad analysen visar.

I Handelslabbet genomför vi bara uppdrag som kan bidra till nya forskningsrön men delar självklart med oss av idéer som andra kan utveckla vidare. Den labbmiljö som Handelslabbet består av idag har vi byggt upp sedan 2013 och nu hoppas vi på att kunna utvidga med, bland annat, ett mobilt labb. D.v.s. vi vill kunna ta med delar av labbet ut i verkligheten och genomföra fler tester där. Vi går en spännande tid till mötes…
 
Vill du bli en av våra testpersoner/labbråtta? Anmäldig till vårt respondentregister så få du ett mail nästa gång vi genomför ett test.


Läs mer om Handelslabbet

 
Fotograf: Moa Carlsson

//Camilla Carlsson, Labbkoordinator

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar