fredag 5 december 2014

Handeln byggde staden

Den här helgen tillbringar jag i Visby. En stad som så många andra byggd av, och för, handel. För ett tag sedan läste jag Jerker Söderlinds bok "Handeln bygger staden" och tog till mig många insikter. Bland annat att det historiskt var handelsmännen som var med och utformade regelverk och finansiella instrument. Det var handelsmännen som drev fram innovationer. Det har också varit handeln som varit den huvudsakliga drivkraften för att skapa städer och allmänna mötesplatser. I slutet av 1200-talet förbjöds till och med handel på andra platser än just i städer. 

Men idag är det delvis en annan bild vi ser av hur städer utvecklas och förändras. Handeln är visserligen med och påverkar, men det finns väldigt mycket annat som också är med och spelar en roll. För flera år sedan lyssnade jag på en forskare som pratade om framtidens städer. Hon menade bland annat att det som avgör om en stad blir innovativ eller inte är möjligheterna till mötesplatser i staden. För det är i mötet med andra som innovationer och kreativa idéer föds. 

Och igår lyssnade jag på Per Schlingmann som besökte Borås och pratade om framtidens städer. Och betonade att det kommer att vara platser som är viktiga i framtiden. Inte nationer. Mycket intressanta resonemang. Per gav också Borås en eloge för sitt entreprenörskap och sin förmåga att samlas i nätverk för att driva och starta idéer. Och så pratade han om e-handel och logistik. Flera gånger nämndes hur duktiga Sjuhäradsbygden är på e-handel. 

Då tänkte jag i mitt stilla sinne "hmmm...om vi fortfarande håller isär e-handel och fysisk handel, och förordar det ena före det andra, undra hur framtidens städer då kommer att se ut. En stad som är byggd av e-handel, hur kommer den att se ut?" Jag tror däremot att städer kan växa och utvecklas med hjälp av handel - handel som föds ur entreprenörskap och goda idéer. 

Trevlig helg alla bloggläsare//Malin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar