fredag 19 december 2014

Framtidsforskning

Det råder delade meningar om poängen i att forska om framtiden eftersom det är komplext och svårt. I vart fall när det gäller handel och framtid. I bästa fall blir det kvalificierade gissningar som blir resultatet. Och ibland leder dessa kvalificerade gissningar till att aktörer agerar enligt det förutspådda. Vilket i sin tur leder till att framtidsforskningen blir självuppfyllande. Och det är svårt att veta vad som leder till vad.

Väldigt ofta får vi forskare på SIIR frågor om hur handeln kommer att se ut i framtiden. Väldigt ofta måste vi svara att vi inte vet, att det beror på. Och just svaret "det beror på" brukar inte falla i god jord. Människor vill veta. De vill ha svar på sina frågor.

När Unionen i november i år publicerade sin egen analys av trender, som i sin tur ger en bild av framtidens handel blev resultaten inte så överraskande. De menar att butiksmedarbetarens roll kommer att förändras, att det kommer att krävas nya kompetenser i säljmötet, att förmågan att kunna råda sina kunder kommer att bli viktigt. Varuflödesprocesser och transporter måste bli mer effektiva och ur ett medarbetarperspektiv kommer arbetstiderna att bli mer flexibla. Skiftarbete kommer att bli vanligare. Samtliga slutsatser förefaller rimliga utifrån vad vi vet just nu, men det finns också stort utrymme att dra andra slutsatser jämfört med vad Unionen gör.
Magnus Kroon, Svensk Handel

Magnus Kroon på Svensk Handel bloggar till exempel om vad han anser vara de största utmaningarna för framtidens handel. Och mycket av det han pratar om känner vi forskare igen. Som till exempel att hållbarhet och rättvisefrågor kommer att vara viktiga frågor. Många tror också att det kommer att behöva vara handeln som tar täten i dessa frågor. Att det blir handelsaktörerna som måste välja åt konsumenterna. Hjälpa dem att välja bättre produkter, mer miljövänliga varor och framför allt - att det kommer att bli handeln som också måste bidra med kontroll av sådana produkter. Den som måste hjälpa till och betala för en mer hållbar konsumtion är konsumenterna själva. För om inte de väljer hållbart så måste handeln se till att det bara finns hållbart att välja mellan. Mer om det kan ni läsa här

Vad tror ni själva att handelns framtidsfrågor kommer att handla om? Kom gärna med input, antingen direkt här på bloggen eller via mail till oss på SIIR. 

Trevlig helg//Malin Sundström 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar