fredag 7 november 2014

Samverkan utvecklar handeln

I slutet av förra veckan hade vi besök från Trollhättan i Handelslabbet. Det var en grupp människor som representerade kommun, fastighetsägare, centrumutvecklare och detaljhandlare. Och det blev en mycket intressant diskussion om framtidens handel, hot och möjligheter. Ofta återkom vi till behovet av samverkan och helhetssyn. Om vi tror att handel bygger staden så tror vi kanske fel. Det är troligen så att det är människor som bygger staden och om människor tycker om handel, så byggs också staden av sådana aktiviteter.

I förlängningen innebär ett sådant resonemang att stadsutveckling och långsiktig planering måste bygga på kunskaper om samhällsmedborgarna: vilka de är, hur de beter sig, hur deras köpbeteende ser ut idag och imorgon. Det måste också bygga på insikter om hur människor använder digitala hjälpmedel och mobil kommunikationsteknologi.


Att utveckla morgondagens handelsplatser är ju inte bara en fråga för detaljhandeln, e-handelsaktörerna, spacade tekniska leverantörer eller fastighetsägarna. Det är centralt att kommunal verksamhet också blandas in i diskussioner och planering. Och då menar jag inte bara den kommunala näringslivsenheten. Nej, det måste vara fler parter med från kommunens sida; stadsplanerarna t.ex.


Men framför allt handlar det om att gräva där man står - det vill säga: ta reda på så mycket som möjligt om medborgarna på platsen. För det är konsumenterna och deras köpbeteende som ger en fingervisning åt vilket håll vi bör utveckla våra handelsplatser. Och med köpbeteende menas inte bara hur vi fattar köpbesluten utan också om hur vi vill transportera våra inköp hem. För det påverkar hur stadens utformning ska vara. Just konsumentlogistik är ofta bortglömt. Vill ni veta mer om det så kan ni besöka Centre for Retailing på Handelshögskolan i Göteborg - deras projekt om konsumentlogistik är kittlande.

Tänk att visningarna i Handelslabbet fortfarande ger så mycket tillbaka till oss på SIIR! I mötet med våra besökare stimuleras tankeverksamheten ständigt. För ni vet väl om att det går att boka in en visning i vår forskningsmiljö? Vi försöker styra visningarna till tisdagar och man kontaktar Camilla Carlsson för en visning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar