söndag 5 oktober 2014

Varför ska handeln satsa på forskning?

För ett tag sedan läste jag ett inlägg från Lunds universitet och Centrum för handelsforskning som ställde sig frågan: varför ska forskningen ägna sig åt handeln? Svaret på frågan som Jens Hultman och Ulf Johansson levererar handlar i korthet om att argumentera för att handeln är en viktig motor för tillväxt och ekonomi, handeln har en stor roll i konsumenters liv, handelsaktörer bidrar till att människor kan få tag i produkter och är nödvändig för de flesta vardagliga aktiviteter. Sedan blir det riktigt intressant, för de menar också att forskning om handel bidrar till att ”förstå, förklara och förbättra handeln och dess konkurrenskraft”. De säger också att ”handelsnäringen har ett stort behov av nya perspektiv och nya kompetenser och handelsforskningen kan bidra till ökad tillgänglighet, hållbarhet och konkurrenskraft”. Alla dessa argument är goda och jag är beredd att hålla med om dem, men jag tycker också att vi bör ställa oss frågan ”varför ska handeln satsa på forskning?”

Och mitt svar på en sådan fråga är inte så kaxig. Jag tror nämligen inte att forskarna och forskningen som sådan kan leverera nya lösningar som leder till ökad konkurrenskraft. Jag tror att lösningarna måste komma från handeln själva och är helt övertygad om att den forskning som till dags dato har bidragit till ökad konkurrenskraft är blygsam. För det är de hårt arbetande handelsmänniskorna som gör det jobbet. Forskningen kan bidra med att förutse förändringar, förbereda handeln för nya behov och göra dem medvetna om kommande utmaningar. Forskning om handel kan också bidra med en ökad medvetenhet om att så kallad ”tyst kunskap” är värdefull, men att den också kan göras synlig med hjälp av dokumentation och systematiserade arbetsprocesser. Handelsmänniskor kan otroligt mycket men kan kanske bli ännu bättre om de kunde dela med sig av sin kunskap. För det är ofta i mötet mellan olika kompetenser som kunskap erhålls. Forskarna kan en del, men långt ifrån allt. Handelsaktörerna är duktiga på sina delar. Men det behövs många många fler möten. Fler arenor för kunskapsutbyte. Fler miljöer som stimulerar till innovation.



Så, om handeln ska satsa på forskning, så måste vi gemensamt se till att utveckla bättre mötesplatser. Bättre och mer effektiva kanaler för kunskapsutbyte. Och vi måste engagera många många fler människor. Det räcker inte bara med att management/ledning tycker det är bra och viktigt med handelsforskning. Vi måste få med oss fler av de som är flest: butiksmedarbetarna och tjänstemännen till exempel. Där har vi en stor utmaning framför oss om vi vill att handeln ska satsa mer på forskning i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar