torsdag 9 oktober 2014

Digitalisering och försämrad lönsamhet?

Tidningen Market uppmärksammade härom dagen en utredning om lönsamhet i detaljhandeln som gjorts av Göran Sundström, ordförande i Västerås Handel. Jag har själv inte läst just den rapporten, så den vill jag inte kommentera i detta inlägg. Däremot vill jag reflektera över det samband som Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel, pekar på i samma artikel när han citeras enligt följande:

Den viktigaste förklaringen till den försämrade lönsamheten är digitaliseringen. Den har fört med sig helt nya inköpsvanor där allt fler jämför priser och produkter på nätet och gör sina inköp från lågprisaktörer som exempelvis Alibaba och Amazon.

När det blir hårdare tider har vi människor en tydlig egenskap att vilja peka ut syndabockar. Det är lättare att göra så än att rannsaka sig själv och sina egna fel och brister. Det är också skönare att peka ut en syndabock än att ta tag i sin situation och försöka se möjligheterna som finns i den till synes hotfulla situationen. I det här fallet är "syndaboken" DIGITALISERINGEN. Möjligen är också Alibaba Group och Amazon fyrfota djur med horn.

Men är det så enkelt så att vi kan säga att (eventuellt)försämrad lönsamhet för detaljhandeln beror på digitalisering, och vad menar vi i så fall med digitalisering? Med risk för att feltolka Jonas Arnberg, så tror jag att han menar fenomenet "showrooming" när han identifierar digitaliseringen som skälet till försämrad lönsamhet. Och det är ett negativt fenomen som vi med rätta uppfattar som ett opportunistiskt beteende.

Men digitalisering kan ju innebära så mycket mer. Det kan leda till förändrade arbetsprocesser, nya arbetsmoment, nya affärsmodeller etc. Digitalisiering innebär just att vi ser en rörelse från analoga tekniker till digitala som kan illustreras med att vi förut betalade kontant (analogt), därefter med kort (digitalt) och just nu utvecklas sömlösa betalningar via mobiltelefonen (också digitalt). Digitaliseringen kan ge oss nya innovativa värdeerbjudanden som ökar tillgänglighet, säkerhet (bättre produktinformation), transparens i värdekedjan och mycket mer. Så det känns lite "futtigt" att skylla på digitaliseringen som orsak till försämrad lönsamhet.

Personligen tror jag att digitaliseringen, rätt förstådd och rätt utnyttjad, kommer att vara orsaken till att handeln når en ökad lönsamhet i framtiden. Och det gäller allra främst för dem som har insikten. De som har förstått vad som pågår omkring oss i handelslandskapet och som just nu håller på att undersöka och förstå vad som verkligen pågår i våra svenska butiker. Och som har förmågan att ta till vara på alla möjligheter som finns genom att börja gräva på rätt ställe: Att ta reda på vad kunderna faktiskt gör i våra butiker, hur de använder sina ev mobiler, vilka problem de har och hur de uppfattar att butiken ger dem lösningarna.

Jonas Arnberg och undertecknad på ett frukostseminarium på HUR
//Malin Sundström

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar