lördag 18 oktober 2014

Digitalisering i handeln

Handelns digitalisering - fundera över fenomenet? Vad associerar du till och vad innebär det?

Under ganska lång tid nu har mina forskarkollegor och jag försökt att närma oss fenomenet, men ofta mötts av oförstående frågor. Det vanligaste är att folk tror att vi menar e-handel. Till och med när vi sökte ett stort forskningsanslag för något år sedan och i ansökan tydligt beskrev och problematiserade fenomenet med handelns digitalisering, fick vi frågor som avslöjade att finansiärerna trodde att vi skulle forska om e-handel. Men handelns digitalisering har inte ett ensidigt fokus på e-handel! Snarare är e-handel en relativt liten del av handelns digitalisering.

När vi undersöker detta pågående fenomen så intresserar vi oss för den typen av gränssnitt som gör att handel och kund möts, som är IT-baserade och Internetuppkoppplade. Dessa gränssnitt är många. Det kan vara i form av mobila verktyg som kunden själv äger (mobil, surfplatta, laptop etc) eller interaktiva dialogpunkter i butikerna. Det kan vara system och programvaror, det kan vara "talande" produkter, smarta etiketter, läsbara streckkoder, digitala provrum, interaktiva tjänster och mycket mer. När vi pratar om handelns digitalisering så menar vi allt sådant som pågår i mötet mellan handelsföretag och konsument. Platsen där mötet sker är inte given. Det kan vara hemma, på pendeltåget, på bussen, på arbetet eller i butiken.

Som detaljhandelsaktör, oavsett om du är stor eller liten, kan det säkert upplevas som hotfyllt att den digitala revolutionen nu är här. Det är inte kul att kunderna kan gå in i butiken, prova en produkt och sedan välja att köpa någon annanstans för att den är billigare där. Men vi kan också välja att se det som en utmaning!

Om vi inte kan tävla med ett lågt pris, vad kan i så fall butiken tävla med? Kan vi se till att bli överlägsna på något annat? Går det att implementera digitala verktyg som förstärker shoppingupplevelsen, som hjälper butiksmedarbetarna att bli ännu proffsigare, som bidrar till att nya affärsmodeller utvecklas? Det är den här typen av frågor som handelns digitalisering bland annat har lett till. Och självklart finns det fler frågor. Handelns digitalisering har precis börjat och var den slutar vet ingen. Det är en spännande nutid vi lever i.

Om du vill läsa en riktigt bra kandidatuppsats om handelns digitalisering som fått flera olika priser så rekommenderar jag att du läser "May I help you SIIR". Arbetet grundar sig på en experimentell studie som gjordes i Handelslabbet och den visar hur viktigt det är med personlig service, men att butiken också måste kunna erbjuda digitala verktyg för riktigt hög kundnöjdhet.

 


 

1 kommentar: