torsdag 18 september 2014

Ronald Coase - ur en 22-årings perspektiv

Det finns ett antal klassiska forskningsartiklar som många tycker om att referera till. En sådan är är Ronald Coase "The Nature of the Firm" från 1937. Här kommer en tillfällig gästbloggare, Sofia Norén, 22 år och ekonomstudent, som återger hur hon tolkar Ronald Coase försök att beskriva varför det överhuvudtaget finns företag. Håll till godo:

Skulle jag gå runt och fråga folk på stan ”kan du beskriva vad ett företag är?” skulle förmodligen många skratta och svara ”självklart” och sedan följa upp med en rad kända storsäljande företag. Men när det väl kommer till att definiera vad som just utmärker ett företag kan det bli svårare. I artikeln ”The Nature of the Firm”, av R.H Coase, tar han upp just detta problem. Ordet företag uppfattas som olika, särskilt i folkmun. Så, vad är då egentligen ett företag, varför finns de och vad avgör ett företags storlek? 

Ett exempel på Coase teori om uppkomsten av ett företag skulle kunna vara:

Alfred arbetar på egen hand som en av stadens skomakare. Han måste hela tiden leta upp det material, de verktyg och de kunder han behöver och dessutom till rätt pris. Ett oerhört jobb som tar mycket tid och kostar mycket pengar (transaktionskostnader). Skulle det istället komma in ytterligare en person, Erik, som är specialist på att avtala kontrakt för materialet och verktygen som Alfred behöver, så att Alfred kan fokusera enbart på själva arbetet, att tillverka skorna, skulle effektiviteten av produktionen, dvs skorna, öka samtidigt som kostnaderna skulle minska tack vare gynnsamma kontrakt. Dvs när de sammanlagda kostnaderna  blir mindre än på marknaden genom samarbete, förtroende och specialisering bildas ett företag enligt Coase.

Hela mänskligheten har i alla tider varit och är i behov av en mängd olika produkter som befinner sig på marknaden. Utan företag och organisationer är marknaden från grunden oorganiserad och helt styrd utav prismekanismen. Transaktionskostnaderna är skyhöga och kan ruinera handelsmän genom bl.a. tullar, skatter och framförallt ovärderlig tid. Att som affärsman ta steget och starta ett samarbete med skrivna avtal och kontrakt om vad som förväntas levereras och till vilket pris kan man minska dessa kostnader enormt. Långtidskontrakt, på särskilt tjänster, underlättar också samarbetet mellan olika parter då det är lättare att följa upp och veta vad som förväntas av köparen/säljaren.

Företag som köper tjänster/produkter av en annan organisation varav den organisationen gör sig beroende utav att ha företaget som kund är ett tydligt tecken på stor makt och inflytande för ett företag. På så vis kan man alltså påverka priserna ännu mer. Men vad avgör då ett företags storlek?

Ett företag fortsätter hela tiden att utvecklas genom nya, förbättrade och effektivare kontrakt, men varje företag, menar Coase, kan bara växa till den gräns då kurvan vänder. D.v.s. att kontraktskostnaderna inom företaget blir dyrare än om den hade skett på själva marknaden.

Idén om företagande är i princip den samma som planekonomins, d.v.s. fördelning av samhällets resurser, men istället för att ha en rörig och oorganiserad marknad med alldeles för många mellanhänder effektiviserar man den inom företaget. Genom ett företag ser man till att standardisera processerna i produktionen och skapar på så vis även en specialisering inom företaget tack vare kunniga arbetare. Effektivisering handlar alltså om att på snabbast, billigast och mest effektiva sätt driva produktionen så att företaget håller sina marginaler, d.v.s. bruttovinst på det man säljer, och dessutom slipper onödiga och dyra transaktionskostnader. R. H Coase menar alltså att prismekanismen i sig fungerar, men att transaktionskostnaderna missgynnar affärerna och effektiviteten.

Slutsatsen i Coase artikel är alltså att, hade inte marknaden varit överbelamrad av dyra och onödiga transaktionskostnader hade det förmodligen aldrig utvecklats några företag. All handel skulle istället ske direkt på marknaden mellan individer. Alltså är det en fråga om att dra ner på kostnader och effektivisera produktionen och inte som många tror att det finns individer som startar företag bara för att dela ut order och driva på sina anställda. En sann affärsman ser revolutionerande möjligheter att effektivisera handeln men också till en lägre kostnad.

Något som har haft oerhört stor påverkan på att minska transaktionskostnaderna i modern tid, även den s.k. tredje industriella revolutionen, är internet. Möjligheten att leta information har effektiviserats något enormt men även e-handeln som har möjliggjort fysiska butiker att flytta online och på så vis dra ner på kostnader för dyra lokaler, butiksanställda, rekvisita osv. Även konsumentens transaktionskostnader, framförallt tiden, har minskat drastiskt tack vare detta fenomen. Listan kan göras lång och jag tror att den bara kommer att bli längre, vi lever trots allt i en teknisk IT-revolution.
 

Sofia Norén
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar