lördag 13 september 2014

Forskning om att motarbeta Showrooming

"Showrooming" and the Competition between Store and Online Retailers. Visst låter det som en intressant rubrik på ett workingpaper? Sagt och gjort läste jag texten med intresse men också med en hel del eftertänksamhet.

För forskarna beskriver ett antal strategier som traditionella detaljister med enbart butik tillämpar för att bemöta "hotet från e-handeln". Strategier som många säkert kan betrakta som konservativa och bakåtsträvande ideal. Men icke desto mindre förekommer de och i artikeln presenteras ett antal aktiviteter som förekommer i USA. Man bör också betänka att begreppet "showrooming" är i sig ett negativt fenomen som anspelar på att någon (konsumenten) är en gratispassagerare som utnyttjar fördelarna av att kunna se, känna, klämma och röra på varor, för att sedan välja den återförsäljare som ger det lägsta priset.


Strategi 1 innebär att butiken anpassar sina priser till konkurrenterna på nätet, minskar sina marginaler och hoppas att de ska överleva.

Strategi 2 innebär att man ändrar sitt sortiment så att det blir svårt för konsumenten att kunna göra prisjämförelser. Till exempel kan man välja produkter som inte finns lättillgängligt på nätet, välja udda varumärken eller produkter som har en tydlig lokal profil. Ett annat sätt är att ändra på streckkoderna på befintliga produkter så att de inte går att scanna i butik och få uppgifter om producent och/eller andra försäljningsplatser.

Strategi 3 innebär att butiker börjar ta en entréavgift av sina kunder. Köper kunden något så betalas avgiften tillbaka. Köpcentrum och andra typer av kluster börjar också ta betalt för parkering.


Referens:

Mehra, A., Kumar, S., & Raju, J. S. (2013). “Showrooming” and the Competition between Store and Online Retailers. SSRN Working paper, 29-43.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar