fredag 29 augusti 2014

Retail Action Plan - Från ord till handling

Under 2012 arbetade EU-kommissionen med en plan för Europas detaljhandel. Resultatet av arbetet blev den s.k. "Retail Action Plan", ett arbete som ska leda vidare till en förbättrad, mer effektiv och förhoppningsvis också mer innovativ detaljhandel i Europa. I egenskap av expert har jag bjudits in att delta i det fortsatta arbetet, och vid flertalet tillfällen också bloggat om vad vi gjort.

För ett tag sedan gick det dock upp för mig att det, som jag tyckte var självklart och välkänt, inte är särskilt bekant för de flesta. Det finns t.ex många som inte känner till bakgrunden till varför Europeisk detaljhandel måste kartläggas och drivas på för att bli mer innovativ. Av det skälet tar jag den här gången tillfället i akt och berättar kort om bakgrunden - Retail Action Plan.

I korthet har kommissionen riktat in sig på några prioriterade nyckelområden: i) ökat inflytande för konsumenter, ii) tillgång till mer konkurrenskraftiga detaljhandelstjänster, iii) skapandet av en mer balanserad leveranskedja för livsmedel och icke-livsmedel för företag som också bör göras mer miljömässigt hållbar, iv) att främja innovativa lösningar och v) att skapa mer gynnsamma arbetsvillkor. Inom ramen för dessa områden presenterade kommissionen 11 konkreta åtgärder för att ytterligare förbättra och utveckla den inre marknaden på detaljhandelsområdet. På regeringens webbsida kan man läsa mer om det här och ladda ner planen (en sammanfattning på svenska finns tillgänglig). Den hittar ni här:

Europeisk handlingsplan för detaljhandel


Inte så förvånande pekar kommissionen ut innovation som en av de viktigaste faktorerna bakom ekonomisk tillväxt och skriver i rapporten att man bör söka nya vägar för att få detaljhandlare att engagera sig i flaggskeppsinitiativet "Innovationsunionen". För er som inte känner till initiativet så handlar det i korthet om att EU vill driva på utvalda sektorer att bli mer innovativa och har också avsatt extra resurser för sådant arbete. Under 2013 arbetade jag tillsammans med ett antal kollegor (näringslivsaktörer och forskare i Europa) med att försöka konkretisera HUR detaljhandeln ska kunna bli mer innovativ. Vi klargjorde också vilka hinder som står i vägen för utveckling och tillväxt och avslutade arbetet med en rapport. Den rapporten kan ni läsa här:
//MalinInga kommentarer:

Skicka en kommentar