tisdag 26 augusti 2014

Digitalisering och utmaningen med stora datamängder

Det är tydligt att konsumenters köpvanor ändrat sig de senaste åren och idag köper svenskarna i allt fler kanaler. Samtidigt som sociala medier bidragit till ett maktskifte från säljare till köpare. Idag är det konsumenten som bestämmer vilka varor som ska få goda recensioner. Vi pratar om det vi köper på ett helt annat sätt idag jämfört med för bara tio år sedan. Och allt vi ”pratar om” blir data, i vart fall om vi pratar digitalt. Vi producerar bilder, tips, rekommendationer och tips i en strid ström och all information finns tillgänglig online. Datamängden med konsumentrelaterad information och kundtransaktioner bara ökar och ökar. Och informationen går givetvis att använda, om man bara vet hur. Allt fler handelsaktörer börjar därför se möjligheterna med data mining för att stärka sina affärer med hjälp av t.ex. rabatter i mobilen när kunden kliver in i butiken.
 


Stora detaljhandelsaktörer som t.ex. Walmart, Tesco, Carrefour och Metro satsar uttalat på digital utveckling där s.k. ”big data ecosystems” ska kunna utvecklas till kundupplevt värde. I fallet med Walmart processas dagligen extrema datamängder från alla kunders butiksbesök och transaktioner, men även data i form av hur potentiella kunder söker information via internet. Som en konsekvens av behovet att analysera gigantiska datamängder har forskning om metoder och algoritmer för data mining etablerat sig som ett av de viktigaste utvecklingsområdena för handelsfältet både praktiskt och ur ett forskningsperspektiv. Forskningsmässigt handlar behovet om att analysmetoderna måste kunna hantera datamängder som växer snabbt och det finns goda skäl att tro att handeln i framtiden inte kan nöja sig med standardmoduler kopplade till befintliga affärssystem, utan måste söka mer skräddarsydda lösningar baserade på de senaste teknikerna för big data analytics.

I en sådan värld är vi extra glada på SIIR för att ha våra forskarkollegor Rikard König och Ulf Johansson med i gänget - killar som har koll på det här fältet. De bloggläsare som är intresserad av den här typen av forskning kan besöka forskargruppen CSL@BS//Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar