tisdag 8 juli 2014

Semester, Oumbärlighet och Lathet

Stefan Friberg gästbloggar

Sommar och sol ger ökad försäljning på många handelsdestinationer.  Semestertider får mig osökt att fundera på oumbärlighet och lathet. TNS Sifo har ingen akademisk modell för att mäta oumbärlighet ännu men…i praktiken bör det vara rätt enkelt? 
Privat foto
För att mäta oumbärlighet fyller du en hink med vatten, trycker ner en knuten näva i hinken med vatten, håller kvar några sekunder och drar sedan upp handen och armen ur hinken med vattnet. Hålet som handen och armen efterlämnar i hinken med vattnet, är ett exakt mått på den oumbärlighet vi går och bär runt på.

Att vara lat kan betyda att man är duktig på att ta hjälp. Ett bra sätt att lyckas med att vara lat, är att hålla den egna talangen smal. Då kan andra enklare se vad de kan bidra med. Att vara lat kan bli en betydligt större tillgång än att vara oumbärlig, inte bara i semestertider…

På ena sidan om företagandet har vi våra kunder. På den andra sidan våra leverantörer. Det är lätt att ta dåliga beslut när man inte tror på sig själv. Det är lätt att ta dåliga beslut, när man inte förstår sig själv. Det är lätt att tappa bort sig själv om man inte är bekant med sig själv och sin omgivning. Det är svårt att kunna allt på egen hand och det är svårt att se egna fel eller möjligheter.

Affärsplaner kan många gånger framstå som komplexa monster. Ur affärsplaner bildas ofta många företag i företaget, för att ta hand om och utveckla sig själva? Att försöka lyfta sig själv i håret. Egna insikter ger ofta underlaget till att rätt beslut är att ta hand om dåliga beslut. Något som kan resultera i rutiner för att minimera risker att göra fel eller som gör att man ständig upprepar samma fel…

Rätt är inte alltid bäst. Många saker som företag anser är viktiga, visar sig många gånger vara betydelselösa för kunder och svåra att förstå för exempelvis leverantörer. Det kan vara dags att frigöra den kraften genom att i stället enbart fokusera på den egna talangen, d.v.s. att skapa och leverera unika kundlöften.

Ordet företag per definition betyder organisation som samordnar resurser. Ordet ekonomi per definition betyder att hushålla med resurser. Relationsekonomin är den avgörande faktorn för företagets lönsamhet och tillväxt. Hur vi som företag organiserar samverkan mellan leverantör, konsument och kund.

Säljarnas tid går åt till att jaga andras tid och intresse.  Det är ofta ett väldigt dyrbart och krävande arbete. En kostnad ”någon” måste betala. Säljarna är helt nödvändiga för det egna och andra företags fortlevnad. Det är humaningenjörer som sätter samband mellan företag och konsumtion. Säljarna är också många gånger den viktigaste källan för att få input utifrån och relationer till omgivningen. Ingenting i den omgivningen du just nu sitter i eller annars lever i, hade exciterat utan säljare.  Ändå missuppfattas många gånger säljarens uppdrag. Ibland beror det på säljaren själv, men många gånger beror det på företagen.

Alla säljare möter oumbärligheten i sina uppdrag och alla säljare vet exakt vad jag talar om.  Oumbärligheten är som stort svarta hål som slukar lusten att upptäcka, lära, utveckla eller söka hjälp. Hur kan något företag ha råd med att låta svarta hål existera?

Varje visat intresse för ett företag borde hanteras som en form av värdehandling och bevis för den egna talangen, oavsett vem som knackar på dörren?  Är man rätt organiserade, bör all tid med kund eller leverantör alltid kunna växlas in i utveckling för båda parter.  Vi närmare eftertanke borde det kanske vara så, att företag istället borde byta fokus för sina säljare och istället använda dessa som verktyg för samverkan i alla kanaler. Personal som lever varumärket och som samverkar med både kunder och experter.

Att bygga ett tydligt kundlöfte ger samsyn, där det egna varumärket fungerar som drivrutinen i alla relationer.  Det ökar samverkan och engagemanget från kunder och leverantörer, vilket ständigt stärker relationer till marknaden och ökar vinster för alla parter. Det lägger grunden till rätt lathet och minskar risken för oumbärlighet.

Semester är ofta tid för reflektion. Ett bra sätt att börja semestern kan vara att börja mäta sin oumbärlighet, för att sedan dra några nya slutsatser. Lathet är en viktig tillgång om den är av rätt kvalité och används på rätt sätt. Ha en trevlig semester!Stefan Friberg, TNS SIFO
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar