torsdag 17 juli 2014

På Hawaii hittar jag Mälardalens högskola

Ibland känner man sig priviligierad som forskare. Och den här veckan gör jag det eftersom jag deltar på en spännande forskarkonferens om innovation och ledarskap på Hawaii. Skälet till att konferensen arrangeras är bland annat för att lyfta fram sådan forskning som kan hjälpa företag att bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av tekniska och operationella innovationer i företaget, eller som det hellre uttrycks: The main objective of IAM International Conference is to provide a venue where business stakeholders, researchers and experts worldwide can share cutting-edge innovative technologies and managerial theoris, exchange valuable experience and form collaborative relationships to promote business innovation and management.


 

Det var 70 manus som skickades in till konferensen och efter granskningen blev 48 av dem accepterade. Bidragen kommer från 12 olika länder och är en spännande blandning av innovationer inom big data analytics, motivation, technology diffusion, cloud computing platforms, value co-creation, business intelligence, virtual communities och så klart – retailing.  

Att delta på en internationell konferens där de flesta deltagarna kommer från Taiwan, Japan och Kina kryddar upp tillvaron och ger nya erfarenheter. Det märks att traditionen som vi europeer har av att dela med sig av sina forskningsresultat och att i pauser prata med så många som möjligt för att hitta nya spännande samarbetspartners saknas. Jag menar inte alls att någon är otrevlig, tvärtom, alla är mycket vänliga och tillmötesgående. Men det diskuteras just ingen forskning i utrymmet mellan olika sessioner. Forskarna har fullt upp med att putsa på sina presentationer inför nästa session. Kanske är det detta som vi definierar som forskarkonkurrens? Vad vet jag, men det känns lite konstigt att man på en konferens om innovationer, där bland annat jag talar om vikten av att tänka och arbeta öppet (open-source), agerar i en miljö som är ganska sluten och introvert.

 
 
Den presentation som fastnade hos mig under denna första dag var ett paper med bl.a. en svensk författare: Taking a Meaning Perspective: A Third Dimension of Innovation” av Åsa Öberg och Roberto Verganti. Poängen med deras bidrag var att vi kanske måste försöka se på innovationer med fler dimensioner än enbart de traditionella som handlar om teknologi (tekniska funktioner) och marknad (kommersiella möjligheter och gångbarhet). Genom att ställa sig frågan ”varför skulle den här eller den här innovationen fungera” så utmanar man vedertagna arbetssätt och metoder för utveckling. Forskarna presenterade några olika exempel på hur man kan ta utgångspunkt i användarens fråga ”varför” för att hitta nya applikationer på existerande teknik och därmed utveckla nyheter. Mycket intressant! Jag hoppas att vi på SIIR får tillfälle att träffa Åsa Öberg från Mälardalen vid fler tillfällen. Och självklart också Roberto från School of Management of Politecnico di Milano:-) 
Åsa Öberg

Roberto Verganti
 
 
 
 
 
Avslutningsvis: Grattis till Best Paper Award!!
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar