tisdag 29 juli 2014

Morrisons använder smarta algoritmer


Den som har kunskapen om hur man kan använda enorma datamängder på rätt sätt kan troligen också göra bättre affärer. Det är nog en sanning som många kan skriva under på. Jag läste t.ex. om livsmedelskedjan Morrisons som utvecklat en algoritm som möjliggör att de kan kontakta potentiella onlinekunder och erbjuda dem en kraftig rabatt om de väljer att e-handla från företaget. 

Algoritmen bygger bland annat på demografiska variabler från olika geografiska områden, men även på transaktionsdata från deras befintliga kunder som bor på samma platser som de potentiella kunder man vill nå. I den brittiska tidningen Decision Marketing kunde man bland annat läsa en kommentar från Morrisons digitala marknadschef (Amanda Metcalfe) om den nya algoritmen där hon säger: 

We want to get as many customers as possible to give us a try. Working with [ ] enables us to reach a vast quantity of highly engaged customers and reward them for shopping with us in the knowledge that once they’ve experienced our service they will keep coming back.”

Det som Morrisons gör känns nästan lite obehagligt, eftersom effekten av algoritmerna leder till att individer faktiskt blir kontaktade (i kommersiella syften). Det ska bli intressant att se huruvida big data science kan hjälpa Morrisons att ta marknadsandelar framöver, samt om, och i så fall vad, EU-kommissionen tycker om det sättet att lagra data. 

Ett annat intressant fenomen kopplat till algoritmer är möjligheterna att "spåra" människor via deras elektroniska enheter (mobiltelefoner och/eller surfplattor). Det svenska företaget Bumbee Labs har t.ex. tagit fram en patenterad lösning som bygger på att mäta signaler som skickas ut från telefoner då de letar efter WiFi-nät och därefter räkna ut individens position. Systemet är så exakt så att man också kan räkna ut var individen stannar och hur länge. I Sverige används Bumbee av ett flertal aktörer. ICA är ett exempel. Googla så får ni se:-)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar