fredag 18 juli 2014

Låginkomsttagare köper inte alltid det "billigaste"


I värsta sommarhettan satt jag och förberedde vårt konferenspapper för presentation i Honolulu den 18 juli. Och min vana trogen gled tankarna iväg och jag började läsa rapporter om innovation och handel. OCH hittade en intressant företagsrapport från Coca-Cola Retailing Research Council (visste faktiskt inte att det fanns en sådan avdelning) med titeln ”Innovation in Emerging Markets. Latin American Companies Translate Smart Ideas Into Profitable Businesses” av Leticia Costa och Fernando Fernandes. Deras kartläggning och forskning visar att sant kundorienterade och innovationsinriktade handelsföretag nästan uteslutande arbetar med en ekvation som teoretiskt inte ska kunna gå att lösa: till exempel genom att erbjuda både låga priser och hög kvalitet.

I kartläggningen redogör man särskilt för resultaten från Sydamerika där man valt att koncentrera sig på det växande segmentet med ”låginkomsttagare” som är en intressant målgrupp för t.ex. livsmedelshandeln. Rapporten kan ni hitta här:


Och mycket riktigt visar det sig att konsumenter, även om de har en låg inkomst, inte självklart väljer det lägsta priset. Istället kan man hitta andra preferenser som är viktiga för köp, t.ex. mindre förpackningar, brett utbud, produkter som går att tillaga i hemmet utan mikrovågsugn etc. Det vill säga – konsumenter väljer varor efter sin individuella livssituation och fattar beslut baserade på praktiska argument när det gäller konsumtionsögonblicket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar