fredag 4 juli 2014

Innovationer i handeln

För några dagar sedan pratade jag med min kollega Jonathan Reynolds, föreståndare för Oxford Institute of Retail Management. Vi kunde gemensamt glädjas åt att vi nu börjar se effekter av vårt arbete med innovationer inom detaljhandeln. För rapporten ”The Expert Group on Retail Sector Innovation” börjar spridas bland aktörer som tar frågorna på allvar och som vill förändra och påverka innovationstakten för europeisk handel.


Företag och organisationer som företräder oberoende återförsäljare (Independent Retail Europe) har haft en gemensam konferens i London för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter för detaljhandeln och då särskilt inom livsmedelsbranschen. Konferensen visade upp hur ledande grupper av oberoende återförsäljare över hela Europa anpassar sin verksamhet för att möta konsumenternas ökande efterfråga på bekväm shopping i livsmedelssektorn, men även i sektorn för sällanköp. På konferensen deltog även personer från EU-kommissionen och Claire Bury (Director of E-Services in DG Markt) pratade det arbete som gjorts för kommissionens räkning när det gäller handel och innovationer. Konferensen ägde rum den 22 maj i London och du kan läsa mer om evenemanget här.

Även Maria Rehbinder (Head of Internal Markets, EU-kommissionen) poängterar vikten av rapporten och gjorde det vid en konferens i Oxford nyligen som handlade om reglering av detaljhandeln.
Också i Sverige börjar det röra på sig och jag har haft flera personer från olika organisationer som hört av sig och som varit nyfikna på rapporten. Några aktörer har varit mer intresserade än andra och det är särskilt glädjande att ett par personer också planerar att konkret delta i förändringsarbete som ska syfta till att handeln blir ännu bättre på innovationer. Som forskare har vi försökt bidra genom att producera vetenskapliga texter på området. Den 15 juli startar konferensen International Conference on Innovation and Management på Hawaii och då presenterar vi på SIIR vårt konferenspapper ”Retailers Do It Differently – The Need for a Retail Research Laboratory”.
Och för bara några veckor sedan fick jag en mycket intressant bok från en av kollegorna som deltagit i innovationsarbetet - Joao Günther Amaral: Retail Innovation Book. En bok som utkommer årligen i syfte att kommunicera hur Sonae (portugisk retail-kedja) arbetar med innovationer och förändringsarbete. Jag och många med mig ser fram mot en spännande handelshöst där innovationer kanske kommer mer i fokus än någonsin tidigare.
//Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar