tisdag 10 juni 2014

Dag Ericsson - vår logistiknestor


För några dagar sedan "avtackades" Dag Ericsson på Högskolan i Borås. Efter nästan 50 år på universitet och i näringslivet har han nu tagit beslutet att dra ner något på takten. Han menar att han ska bli "pensionär". Men samtidigt lovar han att nu kunna lägga mer tid åt oss på SIIR och bidra med sin kompetens. Det ser vi verkligen fram mot. Så nu är det dags att börja jobba på allvar, Dag!
 


 
Ni som känner Dag vet att han sällan gör något halvhjärtat. Och måndagen den 2 juni var inget undantag. Då träffades en brokig skara människor från forskarvärlden och näringslivet i syfte att ta del av Dags verksamhet. Programmet startade redan vid lunch och pågick hela eftermiddagen. På talarlistan märktes bl.a. Rune Andersson tidigare VD på Volvo Transport, Niklas Hedin, VD Centiro, Ingvar Axelsson, tidigare logistikdirektör på Luna och Patrik Baldemark, VD Globeplus Consulting and training.

Vi på SIIR kom också med ett litet bidrag då vi pratade om handelns digitalisering och de utmaningar som handeln står inför, samt vilka konsekvenser modern handel ger på ex hur vi ser på varuflöden, innovationer och nya affärsmodeller. Det kändes konstigt att delta på en aktivitet som syftade till att "tacka av" en professor som i allra högsta grad fortfarande är aktiv, men kanske var det ett sätt att markera att nu får det vara slut på undervisning och förläsande. Nu är tiden kommen för att verkligen skriva, summera sin klokskap och bidra till forskning som verkligen intresserar honom. Trots det, så kändes det en smula vemodigt att delta på avtackningen.

Så här beskrivs Dags arbete:

Dag Ericssons namn förknippas med begreppet Materialadministration/logistik, som började växa fram under 1970-talet. Dag brukar kallas ”MA:s fader” och visionen var att balansera det totala materialflödet, internt och externt, över alla de tre delområdena inköp, produktion och marknadsföring/distribution, för att skapa en helhetssyn. Logistiken har genomgått en genomgripande utveckling från industrisamhällets paradigm baserad på planering, styrning och kontroll till dagens kunskapssamhälle där flödesansatserna bygger på enkelhet, flexibilitet och transparens. Dag Ericsson har skrivit ett 20-tal böcker och ett mycket stort antal artiklar och ”papers” som i många fall förutspår och beskriver denna utveckling. Syftet med föreläsningar och litteratur är att visa på nyttan och användbarheten av god teori.

Dag har hela tiden drivits av en ämnesmässig nyfikenhet och vilja till nyutveckling. Han är en välkänd föreläsare såväl i Sverige som utomlands. Företagare och studenter som har mött honom och lyssnat till honom kan räknas i tusental.  

Dag började sin bana på Handelshögskolan i Göteborg men har sedan också verkat på Chalmers, Tekniska högskolan i Linköping, Bedriftsekonomisk Institutt i Oslo, Högskolan i Skövde och för närvarande på Högskolan i Borås. Parallellt med det akademiska arbetet har Dag också arbetat i näringslivet under alla år i en strävan att bygga broar och integrera teori och praktik. (Högskolan i Borås, 2014)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar