onsdag 14 maj 2014

Planera för en omnikanalvärld

Ibland händer det. Att man träffar människor med mycket intressanta tankar. Till skillnad från människor med ointressanta tankar, så har de med tankekraft några gemensamma drag. De säger också ofta "den som inte hinner med, eller hänger med, den kommer inte att lyckas". Mitt eget favorituttryck för ett sådant uttalande är "fort och fel". Med det menar jag inte att det är bra om saker blir fel, men att det är bättre att göra saker, än att inte göra något alls.

Med den långa inledningen kommer jag nu äntligen till poängen som handlar om behovet av att strategiskt planera för en omnikanalvärld:

E-handelns explosiva tillväxt och nytänkandet har fått vissa att förutspå butikshandelns snabba död. Men, för att travestera Mark Twain ”ryktet om dess död är betydligt överdriven”. Däremot kommer aktörerna i handelns värdekedja att tvingas tänka nytt. Ibland till och med tänka om. Och – i den bästa av världar – traditionella retailaktörer kanske snart slutar prata om sin webbutik som en trafikdrivare. Och e-handelsaktörer kanske snart kommer till insikt om att fysiska butiker har en delvis annan logik när det gäller t.ex. logistik och personalfrågor. Och kanske kommer några också att inse att det finns ett stort kunskapsbehov. Bland annat när det gäller den komplexitet som uppstår när två traditionellt särhållna försäljningskanaler kommer att föras ihop.
Eller bättre uttryckt direkt från en av mina favoritprofessorer, Dag Ericsson:


Dagens välinformerade och kunniga konsumenter vill kunna handla när, var och hur de själva önskar. De vill kunna välja mellan att hämta varorna i en butik, få dem hemsända eller levererade var som helst och när som helst. De vill också kunna returnera varor till butik, till postkontor eller annat inlämningsställe på ett enkelt sätt. Nyckelorden är enkelhet, flexibilitet och transparens.

Samtidigt vill återförsäljarna kunna leverera från olika ställen – från butiken, från en distributionscentral, genom en tredjepartslogistiker eller direkt från tillverkaren. Kravet på snabb leverans, hög tillförlitlighet och exakta leveranser ökar behovet av helhetssyn. Samarbete, gemensam utveckling och innovation i den totala kedjan från tillverkare till konsument blir nödvändig. Det gäller att skapa ett virtuellt lager i hela kanalen och lagerlokalisering och mjukvaror blir centrala faktorer. Nätverket innefattar tillverkning, lagerhållning, distribution och lagerhyllor som potentiella leveranspunkter. Visibiliteten ger möjlighet att styra varuflödet dit där det är mest kostnadseffektivt och värdeökande att hantera det. Det har ibland sagts att skapandet av ett virtuellt lager är det som definierar välfungerande omnikanaler. Inom logistik och supply chain management har eHandelsrevolutionen precis börjat!
Skiftet från ”push” till ”pull” – från detaljiststyrd utveckling till konsumentstyrd -  har påverkat utvecklingen från ”single channels” mellan butik och konsument, via ”multi-channels” till dagens ”omni-channels”. Allt detta kräver ett radikalt nytänkande och nya affärsmodeller och den utvecklingen kommer nu allt snabbare. Återförsäljarna måste sluta tänka i ”silos”, de måste mäta effektivitet i alla kanaler och skapa en ”sömlös organisation” med omdefinierade butiker i centrum för omvandlingen. Butikerna måste bli ”entertainment centers” som ger en positiv och stark ”shopping-upplevelse”. Citybutikerna måste säkerställa att leveransen sker när, hur och var konsumenten önskar i de fall man inte själv vill bära med sig varorna.

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar