måndag 19 maj 2014

Framtidens e-handel

Många menar som bekant att forskning är steget efter det som sker i "verkliga livet". Ibland stämmer det inom handelsforskning, eftersom forskare är empiriberoende och studerar sådant som sker. För att sedan kunna bidra med kunskap.

Men nu börjar det komma intressanta forskningsartiklar när det gäller e-handel och det är till och med så att en del forskare vågar sticka ut hakan och säga något om framtiden. För några dagar sedan läste jag American Journal of Industrial and Business Management (2014) och ”New Business Model for Company to Win the Competition”, av Yingpeng Li, Rui Yang.  För allt oftare är det från Kina vi hittar nya tankar när det gäller handelsforskning. Särskilt när vi tittar närmare på e-handel och logistik. Så här kommer en mini-sammanfattning av artikeln:


Hur stor e-handeln kommer att bli beror på hur duktiga företag blir på logistik. Men den förmågan är också nära sammankopplad med hur bra eller dålig infrastrukturen i ett samhälle är. Det är dyrt med logistiktjänster och det tar relativt lång tid att förflytta fysiska varor. Om e-handeln inom B2C ska öka ytterligare är det helt nödvändigt att kurirtjänster utvecklas snabbare och blir bättre. Det är också odiskutabelt så att de större logistikföretagen måste bli bättre på att reducera kostnader. Eller utveckla egna logistiknätverk. Ett sådant exempel återfinns i den kinesiska e-handelsaktören Alibaba som investerat enormt i sitt logistiknätverk med löftet att kunna leverera på 24 timmar till kinesiska konsumenter.


Vi kan också notera att intresset nu handlar om effektivitet i hela distributionskedjan (supply-chain-management) och att man menar att nyckeln handlar om att etablera en gemensam plattform för både konsumenter, e-handelsföretag, varumärkesägare och distributörer, där alla flöden av information samlas – fast men en stor skillnad: samtliga aktörer i värdekedjan borde också ha direktkontakt med konsumenterna. Tanken att e-handelsföretag inte borde ha en enda vara i lager är också kittlande. För så skulle faktiskt kunna vara fallet, om en integrering av samtliga aktörer i distributionskedjan verkligen ägde rum. I den bästa av världar så skulle ingen aktör behöva sitta med lager. Fast att komma dit tror jag kommer att ta ganska många år. Om vi någonsin gör det, vill säga. 


Vill ni veta mer om den spännande framtid som e-handeln har framför sig enligt den här forskaren, så läs artikeln! Eller så lyssnar ni på vår egen fantastiska professor Dag Ericsson. Otroligt mycket av det som Dag tänkte ut för flera år sedan har allt eftersom inträffat, och den vision han hade om framtidens logistik för tiotalet år sedan ser vi nu. Sällan har jag träffat någon som varit så framsynt som Dag!

Och till min stora glädje så har Dag lovat att nu när han pensionerat sig på riktigt, då ska han lägga mer av sin tid på oss forskare inom SIIR. Vi ser fram mot att få arbeta ännu mer med dig! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar