torsdag 29 maj 2014

Forskar Camp


Visionen som SIIR drivs av är att bidra till innovativ och hållbar handel. En sådan vision förpliktigar. För det är alltid lättare att säga saker, än att göra dem. Av det skälet funderade vi över hur vi skulle kunna arbeta för att bli mer innovativa och hållbara. Vi kände att vi kanske höll på att fastna i gamla hjulspår. Att var och en av oss forskare ”forskade på” utan att vara vare sig särskilt innovativa eller samarbetsdrivna. Och som så ofta kom vår egen, Gunnar Hellsten, med en lysande idé: varför inte samla hela gänget med forskare och resa iväg på ett ”Forskar Camp”? 
Gunnar Hellsten laddar med frulle
Så sagt och gjort, vi reste iväg några dagar i slutet av maj för att formera oss och våra idéer.

Trädgårdsmiljön gick inte att klaga på

När jag berättade om det förestående "forskarlägret" för en av våra många handelsvänner blev han nyfiken och frågade vad vi faktiskt ska göra när vi åker på läger. Så här kommer en kort förklaring:Syftet med vårt Forskar Camp är att stimulera varandra till nytänkande forskning, ta ett bredare angreppssätt på handel som fenomen och se till att få igång flera ämnesövergripande projekt.  Som till exempel att bli bättre på att "gifta ihop" kompetenserna från data science, IT-service-management och marknadsföring. 
Jenny Balkow och Ulf Johansson


"Arbetsläger" - kul, men också intensivt

Vi har också arbetat med det empiriska material som vi samlat in från Handelslabbet, analyserat och utvecklat den data som finns för att på så sätt kunna bidra till en innovativ och hållbar handel. Nu har vi flera idéer om hur vi kan gå vidare med materialet och presentera analyser på vetenskapliga konferenser. 
Rikard König på utflykt
Hannes Göbel - alias - Barney Stinson
Kvällsvandring i byn, Jenny Balkow och Malin Sundström
Italienska-skolan hade en intressant karta, lägg märke till den svenska stavningen

Allra helst genom att publicera vårt arbete i vetenskapliga publikationer, men också genom att tänka ut en kommunikationsstrategi så att så många företag som möjligt också kan ta del av sådant vi forskar om.
Anita Radon och Johan Hagberg (medföljande forskarkollega från CFR) i samspråk
Malin & co

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar