lördag 10 maj 2014

Detaljhandeln i Sverige 2025Att sia om framtiden är ofta vanskligt. Och de som vågar säga något om framtiden blir sällan tagna på allvar. 
Men här är ett filmklipp från TNS och Coca-Cola Research som är ett seriöst försök att förutse morgondagens köpbeteende. 

HuI Research gjorde också ett seriöst försök 2010 genom att publicera sin rapport om framtidens handel med titeln ”Härifråntill framtiden – detaljhandeln i Sverige 2025”. 


Jag minns att jag var glad över rapporten när den kom, för den var väl genomarbetad och analyserna och slutsatserna som drogs föreföll övertygande. Men jag kan naturligtvis inte låta bli att belysa några tveksamheter. Till exempel det faktum att man år 2010 förutspådde att antalet kedjeföretag skull öka och att övergången från små till stora och mer rationella butiker skulle bli tydlig. Blev det så? Nej, inte hittills.


Det faktum att teknikutvecklingen skulle innebära att den traditionella detaljhandeln skulle utsättas för konkurrens från e-handeln och att fler fysiska butiker skulle erbjuda onlineförsäljning. Blev det så? Tveklöst ja, även om jag inte är lika övertygad om att det var teknikutvecklingen som drev på denna strukturomvandling. Det mesta pekar på att skälet till gränsöverskridande handel mellan olika kanaler är konsumenters förändrade attityder och beteenden. Samt deras anpassning till modern kommunikationsteknologi – och en ständigt uppkopplad vardag. 


Att fler pensionärer och äldre konsumenter i samhället skulle bidra till en ökad efterfråga av välkända varumärken och färre nymodigheter. Blev det så? Inte särskilt mycket av den varan. 


Marknaden för kommersiella fastighetsägare förutspåddes också bli än mer internationaliserad. Att vi skulle få fler utländska ägare som investerade i svenska köpcentrum, eftersom det 2010 bedömdes som en relativt stabil investering ur ett globalt perspektiv. Har det inträffat? Nja, inte än. Däremot har vi tydligt sett att fastighetsägarna gått från att vara små till att bli större. De har också gått från att ha relativt små bekymmer till att idag har stora bekymmer.Visste ni att hälften av alla kvadratmeter köpcentrum som byggs just nu i världen, byggs i Kina? Och att man har stora problem med att fylla ytorna med betalande hyresgäster? Det säger en del om vilken utveckling vi har att vänta framöver när det gäller marknaden för kommersiella fastigheter.Rapporten ”Härifrån till framtiden – detaljhandeln i Sverige 2025” ska vi återkomma till fler gånger på den här bloggen. För det är ett intressant dokument att följa i realtid. Just som förändringarna pågår.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar