onsdag 21 maj 2014

Äntligen någon som vågar säga det många tänker

Äntligen är det någon som vågar säga det som många tänker. Nämligen att det lär bli svårt att få någon lönsamhet i e-handel av dagligvaror.

Markets analytiker, David Jansson, säger nästan precis det som många med mig pratat om ett tag. Det är svårt att tjäna pengar på e-handel med mat och skälet är troligen att konsumenterna inte ser något värde i en sådan tjänst. I vart fall inte ett värde tillräckligt högt för att man ska betala för det.

Och då går mina tankar mycket snabbt till min kollega Maria Frostling Henningsson i Stockholm som redan 2000 skrev en licentiatavhandling om att handla mat på nätet. Avhandlingen heter Dagligvaruhandel över nätet...: vad innebär det?: en kvalitativ studie av 22 svenska hushåll.  
Den studien är intressant! Även om den gjordes för länge sedan. Och den är intressant därför att Maria lyfter fram förklaringar som inte handlar om tekniken i sig, utan om ganska allmängilitiga konsumentegenskaper.


Där visar hon bland annat att konsumenterna ganska snabbt tappade intresset av att e-handla sin mat. Skälen var bland annat att man efter ett tag insåg att man tappade "kollen" på vad som hände i kvarteren runtomkring där man bodde. Mataffären är en naturlig mötespunkt där människor möts. Man växlar ett par ord med grannar och bekanta. Man får veta saker helt enkelt.

Ett annat skäl till att man tröttnade på att e-handla mat var att man inte hade samma möjlighet att vara en "duktig konsument". Det var svårt eller omöjligt att utnyttja specialerbjudanden eller respondera på butikskampanjer när man e-handlade. Och det var många konsumenter som på den tiden såg ett värde i att köpa kampanjvaror. Det verkade som att vi hade ett djupt rotat beteende när det gäller matinköp, nämligen att vara ekonomiska, välja bra varor till bra priser helt enkelt.

Det var några av resultaten från Maria avhandling som jag kommer ihåg särskilt tydligt. För er som vill läsa den så kommer ni säkert att hitta ännu fler förklaringar. Och det skulle inte förvåna mig om förklaringarna från 1997 stämmer hyfsat väl fortfarande. För så fort ändrar vi oss inte, vi konsumenter.

Och därför blir jag också så glad när jag läser Markets inspel om e-handel av dagligvaror idag. För den typen av tankar problematiserar och gör att man stannar upp och funderar lite. Och inte bara kör på, med risk för att upptäcka att den bil man sitter i kanske saknar förare. Eller ännu värre - har en rattfull förare. För det är helt centralt, att om konsumenter ska ändra om sina köpbeteedemönster så måste individerna vinna någonting på det. Antingen att det verkligen är ENKLARE, eller att det är ROLIGARE. Först när detta inträffar, då kan konsumenten också vara beredd att betala för ett nytt sätt att handla på.

I början av året pratade jag med en väl insatt person i Portugal om vad han trodde om e-handel och dagligvaror. Hans svar var solklart: Den aktör som kan erbjuda e-handel av livsmedel och vara lönsam, den aktören finns inte. I vart fall inte nu eller under överskådlig tid framåt.

Det ska bli spännande att följa utvecklingen av mat på nätet framöver

//Malin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar