måndag 28 april 2014

Hållbarhet och Indiska

Det finns folk som pratar om hållbarhet och det finns företag som både pratar om hållbarhet och menar att de prioriterar hållbarhetsfrågor. Sedan finns det Indiska Magasinet som i många år varit det företag som både pratat om, prioriterat och verkligen arbetat med hållbarhet. Visste ni t.ex. att Indiska är det företag i Sverige som var först med att ta fram en Code of Conduct? Och på Indiska finns Renée Andersson som är CSR-ansvarig där. Alla som träffar Renée brukar bli berörda. Och så blev också jag. 

Så den här bloggen får bli en blogg om Renée, eftersom hon är en människa som förtjänar uppmärksamhet. Trots att hon redan uppmärksammats genom en hedersdoktorstitel på Lunds universitet.
Renée AnderssonRenée har varit i 11 år på Indiska och är kanske den personen i Sverige som givit hållbarhetsfrågor ett ansikte. Hon arbetar i  Swedfunds styrelse och har i princip hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med mänskliga rättigheter.

När jag träffade Renée berättade hon bland annat att hon har gjort över 800 besök, s.k. audits, under tiden hon arbetat på Indiska. Hon berättar att man måste planera för hur förändringsarbete i fabriker kan genomföras, bestämma vad som är centralt när det gäller löner och förmåner och att man försäkrar sig om att ha justa villkor för de människor som arbetar i produktionsanläggningarna. Och Renée betonar vikten av att förstå hur arbetare och fabriksägare tänker. För det är sällan självklart och än mer sällan så att de tänker som vi gör. Och det är sällan någon som följer upp krav och policies som beställarna har bakåt i ledet. Av det skälet är det centralt att det svenska företaget själva också följer upp arbetet och leveranserna som sker till det företag som man faktiskt har avtal med. 

Renée har följt med indiska ut på besök i olika produktionsenheter massor med gånger, tex färgerier....och sett både negativa och positiva saker. Hon har också lärt sig att man måste vara tålmodig och inse att förändringar kan ske först om någon verkligen VILL förändra. Det handlar ofta om att ge rätt incitament, t.ex. att en förändring kommer att leda till:

Ökad produktion
Locka nya kunder
Lojala arbetare
Bättre kvalitet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar