måndag 10 mars 2014

Kvinnor nästa tillväxtmarknad


I Dagens Handel går det att läsa att kvinnor är nästa heta tillväxtmarknad. Vet inte om det är Spice Girls och girlpowern från 90-talet eller tidigare ”Kvinnor kan” rörelser som lagt grunden, men vi ser nu fler välutbildade kvinnor med ekonomisk makt. På tiden tycker jag spontant! Men mitt fokus är inte att mässa om kvinnors frammarsch utan, i enlighet med artikeln, lyfta fram hur detta kan tänkas påverka detajhandeln.

Att kvinnor och män konsumerar på olika sätt är ingen nyhet men det som är intressant är ett ökat intresse hos kvinnorna för ”manliga produkter” som hemelektronik och sportprodukter. Om man väljer att generalisera och titta på rådande sterotyper är klockor och bilar tydliga statussymboler för männen. Även här syns en ökande konsumtion hos kvinnorna. Hur  kommer kvinnornas ekonomiska makt ge sig uttryck i konsumtionen, vilka blir typiska identitetsmarkörer och statussymboler framöver?
Ordet tillsammans beskrivs på Dagens Handel som en nyckel för att fånga upp den köpstarka målgruppen. Tekniska hjälpmedel kan tänkas bli avgörande för att skapa känslan av tillhörlighet.  På Handelslabbet finns en Maggic Mirror, en IT-demonstrator med oändliga möjligheter. Tänk en tjejkväll med härligt sällskap, god mat och shopping hemma i vardagsrummet.  Att testa allt från nya favoritjeansen till galaklänningar med bästa vännens goda råd, allt detta utan att behöva trängas i ett oinspirerande provrum.


Färska studier visar att svensk detaljhandel har dålig kunskap om sina kunder, behovet av kunskap bli än större med ny målgrupp, nya beteende och förändrade köpmönster. I framtiden kommer kravet på ny kompetens och förståelse för målgrupper bli plågsamt tydlig. Företag som Google och Apple har snappat upp detta och rekryterar aktivt kompetenta kvinnor. Men vad vill kvinnona ha, är det ett anpassat, personligt erbjudande i det befintliga utbudet eller kommer vi se nya aktörer på marknaden?
I förra veckan hade jag förmånen att lyssna på Peder Larsson, VD på Hemtex som gästföreläste på Högskolan i Borås. Han pratade om vikten att förstå kunden, överträffa förväntningarna och att erbjuda rätt pris. Peder gav oss även inblick i Hemtex målgrupp där männen mer eller mindre lyser med sin frånvaro. Med detta färskt i minne så månste jag avslutningsvis fånga upp något från artikeln i Dagens Handel som lämnat mig frågande. ”Rörelsen går också åt andra hållet, det blir till exempel mer accepterat för männen att ta ett aktivt ansvar hemma.” Det finns flera brascher där männen inte är ett vardagligt inslag, om rörelsen nu även går åt andra hållet så borde vi väl inom en väldigt snar framtid se en ny målgrupp hos de brascherna som traditionellt fångat främst kvinnliga konsumenter. Eller?

//Tanja Olsson, Handelslabbet, SIIR och Staples

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar