fredag 15 november 2013

Snart är det dags


Nu är det bara ett par veckor kvar till vi får testa våra idéer om pop-up butiker  i verkligheten, med andra ord i Handelslabbet. Det ska bli väldigt spännande för mig och min uppsatspartner Rebecka Nyblom att omsätta teori i praktik och se vad vårt experiment visar. Tack vare SIIR har vi möjlighet att göra det i vår kandidatuppsats som vi skriver vid Handelshögskolan i Göteborg. Samarbete mellan utbildning och näringsliv gör uppsatsskrivandet mer intressant för oss och kan skapa värde för företag.

Som diskuterats tidigare i bloggen är uppdelningen av försäljning i kanaler som online och offline inte intressant för kunden och därför bör företagen arbeta för att integrera dessa. Ett sätt kan vara att använda sig av pop-up butiker med online-försäljning, men hur ska en sådan utformas? Vi har valt att fokusera på personalens roll i pop-up butiken, ett intressant område när tekniken utvecklas i snabb takt och idag kan ta över många av personalens uppgifter. Hur viktigt är egentligen det mänskliga mötet? Kanske visar det sig att det är ännu viktigare när e-handeln flyttar in i de fysiska butikerna på ett sätt som är nytt för de flesta kunder.

 Om våra tester visar att kundmötet är betydelsefullt för kundernas nöjdhet i den nya typen av butiker blir det viktigt att kombinera teknikens möjligheter med duktig personal i pop-up butikerna. Det behöver inte finnas en motsättning mellan de båda, tekniken kan skapa möjligheter för personalen att fokusera på kundmötet istället för påfyllning, hantering av lager och att ta betalt. Inom det här området finns det en möjlighet till stor utveckling för hela detaljhandelsbranschen.

Nu gör vi de sista förberedelserna, sen är vi redo att ge oss ut i skarpt läge!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Sjöhage och Rebecka Nyblom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar