lördag 9 november 2013

Detaljhandelshjulet snurrar påHäromdagen pratade jag med Ingemar Brink på Borås Tidning. Som vanligt gled samtalet iväg och vi diskuterade bl.a. Wheel of Retailing (McNair, 1958). Kort därpå hade jag samma diskussion med en annan person, Magnus Tyrén. Och även om teorin om hur långsiktiga trender/format inom detaljhandeln uppstår och utvecklas är urgammal, så är den i många fall både giltig och intressant. För den är en förutsägande modell som pedagogiskt förklarar olika faser för utveckling, förbättring och mognad. Och det som ofta triggar igång utvecklingen är ”något nytt”, kanske en idé, nya konkurrenter, ny teknik, eller något annat – som till exempel nya försäljningskanaler. 


Eller som norska forskarkollegor uttrycker det:

Teknologiske ”sjokk” i markedet fører til at entreprenørskap og ny tilpasning til markedet gir store gevinster. Konsekvenser av dette har vi sett i forbindelse med e-handel. Nye bedrifter etableres som konkurrerer med de etablerte kjedene. Postordre - og internettsalg har hatt en betydelig vekst det siste tiåret, omsetningen er mer enn doblet. Dette er en type entreprenørskap som krever ny type kompetanse. Bedrifter i en modningsfase vil her være sårbare for utviklingen i internettmarkedet. (Nygaard och Utgård, 2011, BI, Oslo)

Och kanske är det inte så konstigt att det är just e-handeln som diskuteras i dessa tider av förändring. E-handeln som av många betraktas som ett hot mot den fysiska handeln. Precis som vi förr i tiden pratade om snabbköpen som tog marknadsandelar från den "vanliga handeln över disk", så betraktas e-handeln som något hotfullt. Men i skenet av Detaljhandelshjulet så kanske vi borde nöja oss med att konstatera att handeln alltid utvecklats, alltid ställts inför förändring och alltid reagerat på marknadsförändringar. 

Nu för tiden, finns det till och med de som påstår att e-handeln har ett eget förändringshjul - The Wheel of E-Tailing.  Intressant!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar