fredag 4 oktober 2013

RFID - vad är det egentligen?


Jag får ofta frågan vad RFID är. Här kommer ett försök att förklara tekniken som också är grunden i det som SIIR gör i sitt Handelslabb:

RFID står för Radio Frequencey Identification och är en teknik grundad på att radiovågor överför data. För att funka behöver man ha tre saker: en tagg, en läsare och ett datasystem. När det gäller "taggarna" kan de se ut på många olika sätt; de kan vara mikroskopiskt små eller relativt stora, i papp, i plast och en mängd materialvarianter. Grejen med taggen är att den innehåller ett mikrochip och en antenn som pratar med RFID-läsare. När taggen kommer tillräckligt nära läsaren (avståndet kan man ställa in) så läses informationen av, och "översätts" via datasystemet till någon typ av visuell information. 
 I Handelslabbet taggar vi alla produkter och bygger upp en informationsbank för varje unik produkt. Det finns alltid foton på produkten och olika typer av information. Vi har olika taggar för samma produkt i de fall då vi vill testa olika sorters information för en och samma vara. Det blir en hel del taggar att hålla reda på om man säger så:-)


Möjligheterna med RFID, när tekniken väl är på plats och programmeringen klar, är i princip oändliga. Det går att använda som stöldskydd, som inventeringshjälpmedel och framför allt - för att kommunicera. Och det är just när det gäller kommunikation som egentligen bara fantasin sätter gränser. 

De experiment som görs i Handelslabbet i höst bygger på antagandet att konsumenter generellt är osäkra, otåliga och lite lata när vi överväger att köpa något. Då är RFID-tekniken intressant att använda eftersom vi med hjälp av den kan skapa verktyg som hjälper konsumenter i beslutsfattandet. I förlängningen kan rätt typ av beslutsstödssystem göra konsumenten säkrare och erbjuder ett bekvämt sätt att få information som är relevant för produkten och som kan anpassas till individen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar