tisdag 8 oktober 2013

RFID och anpassad service

Många forskarstudier visar att kunder förväntar sig att butikspersonal förstår kundens informationsbehov angående olika produkter. Det är kanske inte helt överraskande...

Men vad är då egentligen kundens informationsbehov? Går det att säga att behovet generellt ser likadant ut? Nej, naturligtvis inte. För det handlar om subjektiva behov och är styrt utifrån vilken produkt och vilka önskemål som finns. Bland annat. 

Genom att använda en anpassad servicenivå utifrån behov, önskemål, engagemang och individuella preferenser går det troligen att öka det upplevda kundvärdet. En av lösningarna har tidigare varit personlig försäljning. Duktiga medarbetare som med sin erfarenhet lär sig olika sätt att möta och serva sina kunder. Personligen tycker jag att duktiga medarbetare alltid är det bästa verktyget för att skapa mervärde och nöjda kunder. Men i takt med att vi får fler och fler produkter som kommer ut på marknaden, kortare produktlivscyklar och global konkurrens, blir det svårare för butiksanställda att kunna utföra sitt arbete. Då kan  RFID-tekniken bli ett hjälpmedel för att skapa mervärde. 

Rätt använd och tillämpad kan RFID vara ett bra hjälpmedel för butikspersonalen och ibland också direkt användbar för konsumenterna själva. Låt mig ge er ett exempel från en fältstudie som gjordes för något år sedan i hemtextilbranschen:

Kunder som köper hemtextil i butik, menar att de främst vill hitta produkter som passar in i deras eget hem. Här uppstår ett "glapp" - glappet mellan hur det verkligen ser ut hemma och vilka produkter som skulle passa bra dit - eftersom kunden befinner sig i butiken och hemmet är på avstånd. Butikens sätt att lösa det här avståndet är som regel genom att ha ett stort utbud av produkter i butiken och därmed skapa ökad valmöjlighet. Men det är kanske inte det som kunden vill ha. Kunden vill "bara" ha produkter som passar till hemmet. 

En RFID-lösning som kopplar ihop befintliga produkter i butiken med en interiör bild från kundens hem (foto i mobilen) skulle kunna vara en lösning som möter det här behovet. Då kan kunden se hur kuddarna skulle se ut i soffan, på sängen etc. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar